Zvýšení profesní kvalifikace

podnikatel_cz2.jpg Podnikatel, 14.6.2013, (hk) Už přes 70 tis. lidí dokládá svou odbornost osvědčením o zkoušce.  Téměř polovina našich občanů pracuje v jiné profesi, než pro kterou se připravovali ve škole. Většinou tuto novou práci i mnohem lépe zvládají. Jenže změní-li pak zaměstnavatele, zůstává jim jako doklad o kvalifikaci jen původní vysvědčení, diplom či výuční list.     

Národní soustava kvalifikací nabízí k využití 450 kvalifikačních a hodnoticích standardů, podle nichž absolvovalo zkoušku přes 70 tis.osob. „V dnešní době už neplatí, že škola je jedinou cestou, která člověka připraví na budoucí zaměstnání. Větší důraz je kladen na praktické dovednosti, ať už je člověk získal praxí, nebo v rámci kvalifikačního kurzu,“ upozorňuje Mgr. Ivo Jupa, hlavní manažer NSK2.

 

NSK tento problém řeší a umožňuje každému, kdo má potřebné znalosti, dovednosti a kompetence, aby složil zkoušku, aniž by se musel vracet do školních lavic nebo absolvovat specializovaný kurz. Po úspěšném absolvování zkoušky z tzv. profesní kvalifikace obdrží celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami a profesními experty.

Co tedy NSK je?

Národní soustava kvalifikací je pružný a praktický nástroj, který nabízí vedle školní docházky novou cestu k plnohodnotné profesní kvalifikaci. Komu je NSK určena? 

Bez přehánění všem, kteří se na trhu práce pohybují:

  • Občanům, kteří chtějí změnit svou původní profesi.
  • Občanům v evidenci úřadů práce.
  • Absolventům škol.
  • Kariérovým poradcům.
  • Školám a vzdělavatelům.
  • Firmám.
  • Profesním svazům, cechům, asociacím.
  • Ministerstvům.

 

NSK firmám Firmám umožňuje NSK ovlivňovat kvalitu odborníků na trhu. Přichází-li se do firmy ucházet o místo držitel osvědčení o profesní kvalifikaci, stačí zaměstnavateli otevřít si na internetu standardy příslušné kvalifikace a okamžitě přehledně vidí, co tento zájemce musel prokázat u zkoušky, co tedy umí. Posílá-li zaměstnavatel svého pracovníka na kurz zakončený zkouškou z profesní kvalifikace, opět díky zveřejněným standardům přesně ví, s jakými znalostmi a dovednostmi se mu zaměstnanec vrátí.

Současně má zaměstnavatel záruku, že obsah kvalifikace skutečně odpovídá potřebám praxe, protože ho nesestavovaly ani školy či jiné vzdělávací organizace, ani žádná státní instituce, ale právě zástupci zaměstnavatelů. Personalisté navíc mohou na bázi NSK vystavět svůj personální a vzdělávací systém. A je samozřejmě možné si ho specifikovat nebo modifikovat podle potřeb vlastních pracovních pozic. Standardizovaný popis kvalifikací založený na kompetencích pracovníků a na kritériích jejich hodnocení k tomu přímo vybízí. NSK také může posílit pozici zaměstnavatelů na trhu práce. Začnou-li totiž zaměstnavatelé u zaměstnanců vyžadovat osvědčení o kvalifikaci NSK, postupem času se zvýší kvalifikovanost pracovníků v dané oblasti. Firmy si pak mohou vybírat z kvalitnější nabídky pracovních sil.

NSK občanům Uchazečům pomáhá NSK zvyšovat jejich hodnotu pro pracovní trh. Občan může na cestu za lepší prací vstupovat třemi cestami: * Přihlášením se přímo ke zkoušce z příslušné profesní kvalifikace u autorizované osoby, pokud se domnívá, že požadavky standardu je schopen splnit bez dalšího vzdělávání.

* Absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z profesní kvalifikace u autorizované osoby.

* Přihlášením na Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o práci a absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z příslušné profesní kvalifikace, s tím, že vše probíhá v rámci zákonných pravidel pro rekvalifikace.

„Velmi nás těší vzrůstající zájem o kvalifikační zkoušky. Zatímco v roce 2011 se ke zkouškám přihlásilo 25 086 uchazečů, v loňském roce jich bylo o 68 % víc. Neustále pracujeme na rozšíření nabídky profesí, z nichž lze profesní zkoušku složit a získat celostátně platné osvědčení. Zaměřujeme se především na profese, které jsou na trhu práce žádané,“ Ivo Jupa.