Zvýšení kvalifikace pomůže zlepšit postavení

Jak vyplývá ze studie „Systémový rozvoj dalšího vzdělávání“, téměř polovina dotázaných (46 %) si myslí, že jim kvalifikační osvědčení získané v rámci projektu Národní soustava kvalifikací (NSK) může přinést šanci na zvýšení mzdy. Postup na lepší pozici v zaměstnání si od potvrzené kvalifikace slibuje 42 % oslovených.    

27.6.2012  Právo Strana 14   Karel Kvapil  


Složením kvalifikační zkoušky občan potvrdí, že má požadované znalosti a dovednosti. Zkoušející nezkoumá, jakým způsobem jich dosáhl. Mohl chodit do kurzu, školy, naučit se to sám nebo od dědečka. Důležité je prokázat, že danou profesi opravdu ovládá,“ vysvětluje Ivo Jupa, hlavní manažer NSK, a dodává:
 „Chceme pomoci lidem, kteří se vyučili v jiném oboru nebo nedokončili střední školu. Projekt by měl přispět k jejich vyšší flexibilitě a adaptibilitě na trhu práce. Získané osvědčení jim může přinést nové pracovní místo nebo povýšení.“

V ČR je ve srovnání s průměrem EU pouze malé procento lidí, kteří nedosáhnou na středoškolské vzdělání. Podle serveru DVmonitor.cz zůstává se základním vzděláním pouze 9 % české populace, zatímco v EU je to až 3krát více lidí. Nezaměstnanost v této skupině je však překvapivě vysoká – práci nemá více než čtvrtina z nich. Proti západoevropským zemím se však vzdělávání zúčastnilo pouze necelých 15 % občanů, přestože nabídka kurzů zahrnuje široké spektrum ve všech regionech ČR.

 „Až 41 % občanů má obavu, že budou muset za zkoušku platit, proto se ani nepřihlásí. Přitom právě osvědčení o kvalifikaci je tou nejlepší investicí do kariéry, která se mnohonásobně vyplatí,“ říká Ivo Jupa.

Do budoucna řešitelé projektu plánují, že zkoušku uhradí úřad práce. Prozatím je tato zkouška hrazena jen v případě, že je nedílnou součástí rekvalifikačního kurzu, který provozuje vzdělávací instituce s platnou akreditací.