Ze skladníka mužem v aromaterapii

Aromaterapeuti v Česku si přejí, aby do profesních kvalifikací, které jsou schválené a uplatnitelné na pracovním trhu v ČR, byla zařazena i profese Aromaterapeut. V Česku dosud existuje jen sdružení Asociace českých aromaterapeutů, které poskytuje vzdělání v aromaterapii, sdružuje odborné aromaterapeuty v registru kvalifikovaných aromaterapeutů, poskytuje jim informační servis, rozvíjí jejich vzájemnou spolupráci, publikuje odborné informace a novinky v oboru aromaterapie.

celý článek