Vzdělávat se díky Národní soustavě kvalifikací mohou i zájemci s hendikepem

Lidé se zdravotním hendikepem mají složitější přístup ke studiu a následně hůře shánějí uplatnění na trhu práce. V pražském vzdělávacím centru Alkion však vyšli zdravotně znevýhodněným zájemcům vstříc a otevřeli zde kurzy k profesní kvalifikaci lektor dalšího vzdělávání. Kurzy jsou určeny všem, kdo působí ve sféře vzdělávání dospělých a mají zájem o další profesní i osobní rozvoj. Účastníci kurzu Oldřich i Marcela jsou lidmi se zajímavým životním příběhem i velkým zájmem o vzdělávání.

celý článek