Vysokoškoláci budou za několik let brát i dělnické pozice

Hospodářské noviny, 19.12.2013, Julie Daňková          Lidé si podle ekonoma Jana Kouckého už zvykli na to, že vysokou dnes studuje každý. Do budoucna je podle něj nepřekvapí ani fakt, že se absolventi budou ucházet i o dělnické pozice.  

HN: Rozsáhlý průzkum mezi absolventy, na němž jste se podílel, potvrdil, že vysokoškoláků v posledních letech výrazně přibylo. Hraje v tom roli i onen český „hon za tituly“?

            Určitě. Sešlo se však víc okolností. Nepochybnou roli sehrálo, že vysokoškolské vzdělání se postupně i u nás začalo chápat jako výhodná investice. Stal se z něj prostředek pro společenský vzestup, předpoklad pro úspěšnou kariéru a vyšší plat, faktor umožňující zvýšit životní úroveň a zlepšit kvalitu života.

HN: Kdo všechno se podle vás na situaci podepsal?

            Zasloužili se o to nejen rodiče, kteří chtěli, aby jejich děti studovaly. Výhodné to bylo i pro vysoké školy, které díky novému způsobu financování zvyšovaly s každým dalším studentem své příjmy. Hodilo se to i politikům, kteří si mohli získávat body u voličů spokojených s tím, že se jejich děti dostaly na vysokou. Nenašel se nikdo, kdo by měl odvahu to vzít na sebe a tento koloběh navazujících výhod zastavit. Financování na studenta mělo být zásadně oslabeno již krátce po roce 2000 – místo toho se začalo pozvolna měnit až o deset let později.

HN: Jak to podle vás bude s absolventy vypadat třeba v roce 2020?

            Vysoké školy bude opouštět namísto současných čtyřiceti procent populačního ročníku skoro polovina a ještě častěji než dnes budou absolventi dělat nejen asistenty, úředníky a různé prodejce. Kromě administrativních a provozních povolání totiž začnou častěji vstupovat i do dělnických. Očekávám, že to bude nejvýznamnější změna. Proto si myslím, že je třeba víc propojit systém vzdělávání s trhem práce. Jednou z funkčních možností jsou výhodné daňové pobídky pro firmy.

HN: Co přesně by firmám i absolventům měly přinést?

            Vysoké školy budou vědět, že od firem, kterým se bude zamlouvat profil jejich absolventů nebo výzkumná a projektová práce, mohou získat další prostředky, jež zřetelně pomohou jejich rozpočtu. Školy proto budou samy kontaktovat zaměstnavatele, ke kterým jejich absolventi odcházejí. Začnou sledovat požadavky těchto společností, usilovat o spolupráci s nimi, a to včetně zapojování odborníků z praxe do výuky nebo jejich přizvání do řídicích a poradních orgánů školy.

***

Je třeba víc propojit systém vzdělávání s trhem práce.