Střípky ze světa ekonomiky a financí

denik_logo.jpg Deník, 20.5.2013,  Moje peníze - Zdraví a finance  

Za loňský rok uspělo u kvalifikační zkoušky projektu Národní soustava kvalifikací 42 123 zájemců. Ze všech 417 dostupných profesních kvalifikací, které uchazečům nabízí Národní soustava kvalifikací, volili zájemci v uplynulých letech nejčastěji zkoušku z profesní kvalifikace strážný. Zvýšený zájem byl také o zkoušku pro výkon detektivního koncipienta a přípravu teplých pokrmů.