Stav projektu v grafech - 1. čtvrtletí 2013

NSK2_dohled.jpg

1. fáze NSK2

duben_13___f__ze_4web.PNG

2. fáze IS

duben___IS_4web.PNG

3. stav tvorby

Celkem vytvořeno 448 nových PK a 213 revidovaných
V systému zveřejněno 418 PK

Pro letošní rok je v plánu tvorby: 

199 nových a 76 revizí (plán byl schválen v březnu 2013)