Standardy odeslané autorizujícím orgánům (AOr)

AOr Název PK Počet PK Datum odeslání z NÚV Poznámka
MŠMT Wellness specialista 1 10.9.2012  
  Osobní trenér ve fitness 1 23. 8. 2012  Vypořádání připomínek 15. 1. 2013
  Obsluha fitnescentra 1 23.8.2012 Připomínky 4. 1. 2013
  Indoor animátor 1 25. 6. 2013  Přip. 13. 11. 2013
  Outdoor animátor 1 25. 6. 2013  Přip. 13. 11. 2013
MZ Výživový poradce 1 10. 9. 2012  Připomínky 5. 11. 2012
MF Mzdová účetní  1  16.12.2010  Připomínky z MF 2.6., dle dopisu z 13.12. 2011 dokud se nevyřeší gesce (MF nebo ČNB), MF standardy řešit nebude
  Likvidátor škod z pojištění  4  4. 11. 2011  
  Finanční poradce  1 9. 5. 2012  
  Upisovatel, produktový manažer v pojišťovnictví 3 4. 3. 2013  
  Účetní, účetní metodik 2 6. 4. 2013  
  Referent finanční kontroly 1 15. 5. 2013  
 MV Business analytik, návrhář databází, správce databází, podnikový architekt IT sektoru státní správy / v komerčním sektoru, nákupčí ICT technologií 5 13. 6. 2014  Přip. 29. 8. 2014
  Pracovník ostrahy veř. akcí / v obchodě a službách, prac. osobní ochrany, prac. zásahové jednotky 4 13. 8. 2014  Přip. 6. 10. 2014
  Pracovník podatelny 1 16. 9 2014  
  Pracovník správy pohledávek 1 29. 9. 2014  
MPSV Referent fondů EU 1 30. 6. 2014  Přip. 5. 9. 2014
  Zkušební technik výtahů 1 27. 6. 2013  Vráceno, řeší se gesce AOr
  Operátor horkovzdušných energetických zařízení, operátor parních en. zař. 2 13. 10. 2014  
  Topič horkovodních kotlů, topič nízkotlakých parních kotlů, topič parních kotlů, topič nízkotlakých teplovodních kotlů 4 13. 10. 2014  
  Revizní technik plynových zařízení / kotlů / NTL kotelen / tlakových nádob 4 3. 12. 2014  
MMR Střihač psů 1 5. 9. 2014  Vyp. příp. 28. 11. 2014
MPO Kontrolor kvality / manažer / technik, auditor systému řízení 4 11. 9. 2014  
  Metrolog 1 11. 9. 2014  
  Pracovník výplachového centra 1 15. 9. 2014  
  Servisní technik ve strojírenství 1 15. 9. 2014  Přip.29. 10. 2014
  Řidič důlní kolejové lokomotivy, řidič závěsné lokomotivy 2 16. 10. 2014  
  Polygrafický technik kontrolor jakosti, polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti, samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti 3 21. 10. 2014  Vyp. příp. 19. 12. 2014
  Úpravář usní, úpravář kožešin, kožařský technik technolog pro výrobu usní a kožešin 3 21. 10. 2014  
  Montér strojů a zařízení, dělník ve strojírenské výrobě, kontrolor strojírenských výrobků, montér ocelových konstrukcí 4 22. 10. 2014  Vyp. příp. 4. 12. 2014
  Seřizovač gumárenských zařízení, konfekcionér  gumárenské výroby, vizuální kontrolor gumárenské výroby, lisovač g. v., technolog g. v. 5 23. 10. 2014  
  Vedoucí poštovního odd., prac. poštovní přepravy, směnař v pošt. provozu, pokladník pošty, pracovník vnitřní poštovní služby III 5 28. 11. 2014  
  Montér betonových stavebních konstrukcí, dřevěných, skleněných a plastových 3 3. 12. 2014  
  Montážník interiérových dveří, výrobce a oprovář čal. náb. klas./soudobou technologií 3 10. 12. 2014  
  Nákupčí audio, video / n. tiskových médií / n. pro internet 3 10. 12. 2014  
  Brusič skla 3 11. 12. 2014  
  Pracovník pískování 1 11. 12. 2014  
  Sklářský technik 3 11. 12. 2014  
  Specialista bezpečnosti a hygieny prodeje potr., analytik provozu prodejen malo/velkoobchod, operátor cool centra, prac. distančního zákaznického servisu, administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží 6 19. 12. 2014  
  Letecký mechanik 2 19. 12. 2014  
  Pozlacovač rámů, umělecký rytec, obuvník scénické obuvi, krejčé scénických kostýmů, výrobce arch. výst. ploch 5 19. 12. 2014  
MZe Kočí, kočí v lesní těžbě 2 23. 6. 2014  Přip. 1. 10. 2014
  Jezdec a chovatel koní / ošetřovatel 4 23. 6. 2014  Přip. 1. 10. 2014
  Tech. pracovník pro katastr a restituce v l. h. 1 23. 6. 2014  
  Agronom pro olejniny, agronom pro obiloviny 2 20. 10. 2014  
  Zootechnik pro chov prasat, zootechnik pro chov skotu 2 20. 10. 2014  
  Stavitel koupacích jezírek a biotopů 1 20. 10. 2014  
  Sam. technik pro řízení výroby v krmivářství 1 11. 11. 2014  
  Výroba lahůdek 3 15. 12. 2014  
  Operátor extrudéru, technik pro kontrolu kvality v masném prům. 2 15. 12. 2014  
  Ošetřovatel a prodejce zvířat / ch. a o. drůbeže a běžců / prasata, chovatel savců pro zájmové chovy 4 19. 12. 2014  
  Lesní dělník 2 19. 12. 2014  
  Obsluha motor. pily, obsluha křovinořezu 2 19. 12. 2014  
MK Správce depozitáře 1 2. 10. 2014  
  Správce památkového objektu 1 2. 10. 2014  
  Produkční kult. projektů, animátor charakterové kreslené animace, restaurátor uměleckořem. děl ze dřeva, restaurátor zlacení um.řem děl 4 25. 11. 2014  
  Samostatný knihovník pracovník správy fondů, s. k. v knihovně pro děti, s. k. správce digitální knihovny, samost. systémový knih., k. specialista katalogizátor, k. spec. akvizitér., k. spec. prac. správy fondů, referenční k. spec. 8 28. 11. 2014  
  samostatný knihovník akvizitér, sa. knih. katalogizátor, sam. knih. metodik, sam. referenční knihovník 4 11. 12. 2014  
MD Nákladní/osobní pokladník železniční dopravy 2 11. 12. 2014