Seminář o uplatnění Národní soustavy kvalifikací v cestovním ruchu

BusinessInfo_logo.jpg 1.2. 2013, BusinessInfo.cz  Jak funguje NSK v praxi? Jak může pomoci zaměstnavatelům?  O tom promluví Manažerka týmu zpětnovazebních konzultantů – Bc. Romana Nováčková, HK ČR a zástupci Sektorové rady pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch dne 7. února 2013 od 14:30 do 15:30 v Praze.     

Seminář o uplatnění Národní soustavy kvalifikací v cestovním ruchu o problémy na trhu práce, jako jsou nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, rozdíly v jednotlivých oborech, chybějící odborná školení a další.

Projekt NSK tyto problémy zaměstnavatelů aktivně řeší.

Přednášející:

O své poznatky z praxe se podělí i členové Sektorové rady pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch – zástupci Asociace cestovních kanceláří, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace průvodců ČR a Asociace hotelů a restaurací.


O projektu NSK2 ve zkratce:

Firmy hledající pracovníky s určitou odborností a kvalifikací na straně jedné, tisíce lidí bez práce na straně druhé. S touto realitou se potýkají prakticky všechny regiony České republiky. Jak trh práce společně se systémem rekvalifikací a dalšího vzdělávání rozhýbat, přizpůsobit požadavkům zaměstnavatelů a zároveň vytvořit nástroje umožňující pružně reagovat na změny v jednotlivých profesích, o tom přesně je Národní soustava kvalifikací, realizovaná konsorciem Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA.

 

Odkaz: http://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/seminar-o-uplatneni-narodni-soustavy-kvalifikaci-v-5159.html