Se získáváním odborníků pomáhá firmám speciální databáze profesí

logo_hn.gif Hospodářské noviny  2.12.2013, Lenka Smrčková, rozhovor s Janem Peškou z Národního ústavu pro vzdělávání.  Ekonomický vývoj a nové technologie zásadně mění trh práce. Stává se běžným, že v průběhu kariéry změní člověk několikrát profesi, a proto je stále více zdůrazňována potřeba celoživotního vzdělávání. V Česku už několik let vzniká Národní soustava kvalifikací – otevřená, všeobecně dostupná databáze, která shromažďuje celostátně uznávané profesní kvalifikace. Databáze také odráží situaci na trhu práce jak z hlediska potřeb zaměstnavatelů, tak uchazečů a snaží se obě skupiny informačně provázat.

celý článek