Rozhovor s Danou Šatavovou

microphone.jpg Projekt NSK2 je tu proto, aby řešil nerovnováhu na trhu práce. Je proto důležité, aby se do projektu zapojilo co nejvíce firem, které poskytnout důležité podklady pro tvorbu konkrétních profesních kvalifikací. Tím pak v samém důsledku pomohou hlavně sobě, protože na trhu práce najdou kvalifikované zaměstnance, které pro chod své firmy potřebují.

Jednou z firem, která se již aktivně zapojila, je například JOHNSON CONTROLS FABRICS STRAKONICE a.s. Její HR managerky Dany Šatavové jsme se proto ptali, jaký přínos má projekt pro jejich firmu.

personalist.jpg

S jakými problémy se na trhu práce nejčastěji potýkáte?
Na trhu práce nás nejvíce trápí kvalifikace kandidátů. Naše společnost je jednou z mála textilních společností, která v České republice zůstala. A tomu bohužel odpovídá i teoretická a praktická příprava v rámci školského systému. Kromě Technické university v Liberci a její Textilní fakulty příprava pro textilní obory v naší zemi skoro neexistuje.

Jaké jsou Vaše důvody pro aktivní účast v projektu NSK2 a vstup do Sektorové rady?
Důvodem vstupu je především zvýšit možnost textilního vzdělávání pro naše zaměstnance a zájemce o zaměstnání v naší firmě. Naše firma oslavuje tento rok 200 let od svého založení a pro mnohé z našich zaměstnanců je práce v naší společnosti rodinnou tradicí předávanou z generace na generaci. Chceme všem zájemcům tuto možnost přiblížit a vytvořit rámec vzdělávání, který by byl dostupný pro všechny.
Vzhledem k našim mnohaletým zkušenostem v oblasti výroby textilií jsme schopni NSK2 a Sektorové radě poskytnout velmi cenný materiál pro přípravu jednotlivých profesních kvalifikací, a tím i věrohodný podklad pro další instituce pro tvorbu vzdělávacích programů, které, jak věříme, budou do budoucna vytvářeny právě s přihlédnutím k požadavkům deklarovaným zaměstnavateli v rámci NSK.

Jaká očekávání od NSK v tuto chvíli máte?
Je to především umožnit a zjednodušit vzdělávání textilních specialistů.

Jaké změny si myslíte, že projekt přinese obecně zaměstnavatelům v ČR?
Doufám především v to, že projekt do budoucna přinese pozitivní změny celému systému vzdělávání v ČR, ať už se budeme bavit o dalším či počátečním vzdělávání. Čili věřím, že přinese možnost vzdělávat zaměstnance a uchazeče o zaměstnání v oborech, které zaměstnavatelé opravdu potřebují a dle pravidel a osnov, které pomáhali budovat.
Zaměstnavatelé potřebují kandidáty, kteří dostanou teoretické vzdělání v oboru, ve kterém daný zaměstnavatel působí, a které pak může být rozvíjeno praktickým vzděláváním přímo v provozovnách jednotlivých firem. Teoretické znalosti by měl mít kandidát již ze školy, popř. z jiných forem vzdělávání, které mohou být nabídnuty právě díky NSK2. S kvalifikovanými zaměstnanci se tak firmy mohou zaměřit na výrobu a vývoj a peníze ušetřené za teoretickou přípravu svých zaměstnanců mohou investovat do zvyšování své konkurenceschopnosti na trhu. Ale toto se stane pouze v případě, že projekt bude dobře fungovat a že o něm budou mít zaměstnavatelé informace.
Možnosti, které NSK2 nabízí, je třeba více propagovat. Například naše firma se k tomuto projektu a k členství v sektorové radě dostala opravdu náhodou a pouze díky úsilí několika málo lidí, kteří o této možnosti vědí více. Zaměstnavatelé by možnosti, které jim NSK2 nabízí, určitě uvítali a využili, ale nejdříve o nich musí vědět.