Průvodce je člověk, kterému není nikdy zima a který nikdy nemá hlad, říká absolventka zkoušky Průvodce Prahou

V polovině června se v centru Prahy sešla skupinka budoucích průvodců, aby v rámci Národní soustavy kvalifikací vykonala zkoušku k profesní kvalifikaci průvodce Prahou. Díky získanému celostátně platnému certifikátu budou moci absolventi zkoušky nabízet své průvodcovské služby cestovním agenturám a zahraničním turistům.

celý článek