Pro zisk kvalifikace v oboru dnes nepotřebujete školu - stačí samostudium

8.7.2011  novinky.cz    Věda a školy,  M.Přibil V řemeslných oborech je na rozdíl od minulosti dnes možné získat certifikát o kvalifikaci, a dokonce i výuční list, aniž by člověk potřeboval chodit několik let do školy. Musí ale uspět u zkoušky.  Umožňuje to zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Podle něj není podstatné, jestli se člověk obor naučil ve škole, samostudiem nebo v praxi. Důležité je pouze a jen to, co opravdu umí. Úprava pomáhá obzvlášť těm, kteří nepracují ve svém oboru, zvládli nějakou jinou práci, ale chybí jim na ni doklad.Jak to funguje? 

Předpokladem získání výučního listu mimo školu je existence Národní soustavy kvalifikací, která vzniká v Národním ústavu odborného vzdělávání. Obory vzdělání (např. cukrář) jsou rozčleněny na takzvané dílčí kvalifikace (např. výroba zmrzliny atd.). Pro každou z dílčích kvalifikací jsou vytvořeny standardy, podle nichž je možné zájemce přezkoušet.


Není důležité, kde jste se obor naučili, jestli samostudiem nebo v praxi.

Když jsou standardy schváleny zaměstnavateli i resortními ministerstvy, mohou školy a další instituce či osoby získat oprávnění k přezkušování, stanou se z nich takzvané autorizované osoby. Zájemce o kvalifikaci se pak může přihlásit u autorizované osoby, složit zde zkoušku a získat tak celostátně platný certifikát. Informace získá na www.narodnikvalifikace.cz.Vede hospodářská komora
Pokud si složí zkoušky ze všech dílčích kvalifikací daného oboru, může udělat závěrečnou zkoušku na příslušném učilišti či odborné škole a dostat výuční list. Například Hospodářská komora ČR ve čtvrtek oznámila, že může udělovat osvědčení o dalších devíti nových kvalifikacích – brusič a frézař kamene, písmák, fotoreportér, fotolaborant, fotograf v minilabu, úklidový pracovník administrativních ploch, úklidový pracovník v potravinářských provozech, úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních a úklidový pracovník – speciální práce.
„Kdokoliv, kdo tyto obory například nevystudoval, ale chtěl by se jim věnovat profesionálně nebo zkrátka potřebuje doklad pro zaměstnavatele, že je ovládá, se může nyní na nás obrátit,“ řekl Právu mluvčí komory Petr Kopáček. Příslušný certifikát obdrží po složení patřičných zkoušek (z dílčích kvalifikací), při kterých autorizovaní zástupci – odborníci z praxe – dle jednotných celorepublikových standardů ověří teoretické i praktické dovednosti a vědomosti dotyčného.
„Hospodářská komora jako největší autorizovaná osoba v naší zemi má v současnosti autorizaci pro celkem 70 kvalifikací a v přípravě je dalších sedm, k nimž budou moci zájemci v budoucnu získat u hospodářské komory osvědčení. Je to například květinář, sommelier, florista nebo psovod bezpečnostní služby,“ upozorňuje Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory ČR.Jak se připravit?
Na zkoušku se může zájemce připravit jakkoliv, samostudiem, praxí, nebo třeba v kurzech, které pořádají úřady práce. „Dotyčný tak získává kvalifikaci, která je z pohledu uplatnění se na trhu práce rovnocenná té získané v rámci klasického školního vzdělávání. Kromě lepšího pracovního uplatnění se však tomu, kdo úspěšně vykoná zkoušky ze všech dílčích kvalifikací, které tvoří kvalifikaci úplnou, otevírají také další možnosti – může získat výuční list v oboru,“ upozorňuje Kopáček. Jak bylo předesláno, stačí pak navštívit školu, která tento obor vyučuje, a složit závěrečnou zkoušku. Řada kvalifikací zároveň může být vstupenkou do podnikání – získaný certifikát opravňuje již dnes provozovat vybrané vázané živnosti.Jak zkouška probíhá?
Velmi zajímavou a na dnešním trhu práce poptávanou kvalifikací je třeba brusič a frézař kamene. V podstatě celodenní zkouška se skládá z celkem 13 částí (dílčích kvalifikací). Uchazeč o tento certifikát musí písemně i slovně prokázat znalost hornin, jejich vlastností a použití v kamenické výrobě, orientaci v technologických postupech pro vertikální a horizontální řezání kamene a pro broušení a leštění kamene.
„Součástí zkoušky je třeba také obsluha a údržba potřebného nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení a manipulační techniky,“ uzavírá Kopáček. Skládání zkoušek však není zadarmo, protože se zkoušením jsou spojeny také nemalé náklady. Cena se pohybuje většinou od 1000 do 4000 korun.