Praxe místo školy? Ano, ale s potvrzením

Lidé často pracují v jiném oboru, než pro který kdysi získali vzdělání . Už víc než rok však mohou na své znalosti a dovednosti z praxe dostat ve vybraných školách či provozovnách „papír“. 

Pracujete řadu let v rodinné cukrárně, ale schází vám výuční list? Láká vás práce soukromého detektiva, ale živnostenský úřad po vás požaduje doklad o profesním vzdělání? Dílčí kvalifikace vám nabízejí šanci, jak scházející vzdělání nahradit.

Zatím jen řemesla
Od loňského roku je možné vykonat v některých školách nebo provozovnách dílčí zkoušku a rozšířit si tímto způsobem kvalifikaci. V současné době se tato možnost nabízí v případě sto osmdesáti šesti většinou řemeslných kvalifikací, sto čtyřicet čtyři lidí už této nabídky také využilo. „Zatím si nejčastěji nechávali potvrdit kvalifikaci pracovníci oborů hotelnictví a turismus,“ říká mluvčí Národního ústavu odborného vzdělávání (NUOV) Zoja Franklová. Do budoucna se však počítá i s dílčími kvalifikacemi pro maturitní profese, například účetní.

„Jedná se o nový způsob potvrzování kvalifikací, který zatím ještě nevstoupil do všeobecného povědomí,“ objasňuje Jiří Strádal z NUOV. Podle jeho slov je hlavním cílem zařídit, aby lidé, kteří něco umějí z praxe, dostali na své znalosti a dovednosti i úřední potvrzení. Důležité je, aby o potvrzení kvalifikace projevili zájem nejen zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé.
„To nejde ze dne na den,“ připomíná Jiří Strádal.
Cena jedné zkoušky se pohybuje většinou mezi dvěma až deseti tisíci korun v závislosti na (mimo jiné materiálové) náročnosti zkoušky. „Dovedu si představit význam dílčí kvalifikační zkoušky i v případě oborů, které udělaly v poslední době velký skok kupředu. Člověk se mohl třeba v minulosti vyučit, jenže potom léta pracoval v jiném oboru. Nyní by se ke svému řemeslu chtěl vrátit. Stroje a zařízení však už dneska vypadají jinak a práce na nich také,“ vysvětluje Strádal další smysl dílčích kvalifikací.Podle jeho slov zapadá tento kvalifikační systém přesně do moderního světa, ve kterém už neplatí, že jednou získaný výuční list bude člověku stačit napořád. Celoživotní vzdělávání není určeno jen pro lékaře či inženýry, ale v podstatě pro každého. Profesní požadavky se mění stejně jako trh práce i ambice každého jednotlivce.

Zkouška na kuchaře
Na obsahu dílčí kvalifikace se podílejí zaměstnavatelské svazy, příslušná oborová ministerstva a vybrané střední školy. Pojďme se podívat podrobněji například na dílčí kvalifikaci „Příprava teplých pokrmů“. Na jejích stanovách spolupracovaly mimo jiné ministerstvo pro místní rozvoj, Asociace hotelů a restaurací, Asociace kuchařů a číšníků, Česká barmanská asociace a několik škol. Zkouška v oboru „Příprava teplých pokrmů“ se skládá z třinácti částí,mimo jiné „Výpočty množství jednotlivých surovin pro připravované pokrmy“, „Úprava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracovávání“ nebo „Skladování potravinářských surovin“.

Většinou jde o praktické předvedení, jen v několika případech o písemné nebo slovní zdůvodnění. Pozor: jedna dílčí kvalifikace sama nemůže výuční list nahradit. Například závěrečnou zkoušku v oboru kuchař lze složit po předložení osvědčení o získání následujících dílčích kvalifikacích: příprava teplých pokrmů, příprava pokrmů studené kuchyně a příprava minutek. Problémem je, že živnostenský zákon zatím dílčí kvalifikace nepovažuje za dostatečné. Proto pokud si chcete otevřít například vlastní hospodu, musíte dokladovat výuční list v oboru nebo předepsaný počet let praxe, a výše zmíněná zkouška vám nepomůže. Podle Jiřího Strádala se však pracuje i na tom¨.

Strážný s osvědčením
Existují i kvalifikace, ve kterých je složení takové zkoušky jediným osvědčením. Například vzdělání pro profesi soukromého detektiva, strážného, člena Horské služby nebo průvodce v cestovním ruchu nenabízí žádná střední škola. Certifikát o dílčí kvalifikaci pro tyto profese však může zájemce získat už dnes.

Autorizaci ministerstva vnitra a akreditaci ministerstva školství má už dva měsíce například firma Cana. Kvalifikační zkoušky pro obor strážný u ní zatím složilo dvaadvacet lidí. „S certifikátem od nás může absolvent zastávat v bezpečnostní firmě post takzvané odpovědné osoby za provozování živnosti „Ochrana osob a majetku“.

Jako příklad našich frekventantů můžeme uvést jednatele firem zabývajících se komerční bezpečností, popřípadě statutárního zástupce města, které provozuje městský pult centrální ochrany a městský ochranný kamerový systém,“ říká manažer firmy Josef Sojka. Druhým příkladem uplatnění je samotný výkon práce strážného. Novela živnostenského zákona počítá s povinností zaměstnavatelů vykonávat službu ochrany osob a majetku pouze kvalifikovanými pracovníky. „Náš absolvent je připraven pro trh práce tam, kde dosud pracovali pouze nekvalifikovaní lidé,“ říká Josef Sojka.

Dílčí soustava kvalifikací www.narodni-kvalifikace.cz/ : webová stránka, na které je přehled všech kvalifikací, ve kterých je možné dílčí zkoušky vykonat, včetně adres autorizovaných škol či jednotlivců, u kterých lze zkoušky složit. Na stránce najdete i standardizované zkušební protokoly pro všechny obory.

 

30.10.2009    Ústecký deník   MARTINA ŠRÁMKOVÁ