Praktické rady: Jak získat výuční list bez školní docházky

2.10.2009     Právo     str. 12     Marek Přibil  V řemeslných oborech je na rozdíl od minulosti dnes možno získat certifikát o kvalifikaci, aniž by člověk potřeboval chodit několik let do školy. Musí ale uspět u zkoušky. 

„Umožňuje to nový zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,“ sdělila Právu Zoja Franklová z Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) při ministerstvu školství.

            Upřesnila, že podle zákona není podstatné, jestli se člověk obor naučil ve škole, samostudiem nebo v praxi. „Důležité je pouze a jen to, co opravdu umíte,“ dodala Franklová.

            Úprava může pomoci obzvlášť těm, kteří nepracují ve svém oboru, zvládli nějakou jinou práci, ale chybí jim na ni doklad.

            „Tito lidé dnes mají jednodušší možnost oficiální kvalifikaci získat a nemusejí kvůli tomu chodit několik let do školy. Ze zákona totiž mohou složit zkoušky z takzvaných dílčích kvalifikací,“ upozorňuje Franklová.

            Vše zatím probíhá v různých řemeslných oborech a podobná možnost se připravuje i pro obory maturitní. „Skládat zkoušky je možno ze 186 dílčích kvalifikací a do konce září se nechalo přezkoušet už 144 lidí,“ vysvětluje dále Franklová a popisuje ukázkový příklad z praxe.

Zájem je o „horské“ kvalifikace i hrobníky

Třeba jeden kandidát už složil zkoušky z deseti dílčích kvalifikací spadajících pod obor řezník a uzenář. Jak se stává, nedokončil před lety učební obor a odešel ze školy bez kvalifikace. Práci řezníka pak přesto léta vykonával, dařilo se mu totiž zatajit, že není vyučený. Až po změně místa po něm nový zaměstnavatel kvalifikaci vyžadoval, jinak by z podniku musel odejít.

O možnosti složit si zkoušku se dověděl díky internetovým stránkám www.narodni-kvalifikace. cz. „A pak už to šlo jako po drátkách. Za necelý půlrok složil všechny dílčí kvalifikace, což ho stálo asi 12 000 korun, a pak se vrátil na svou původní školu, ovšem jen proto, aby zde udělal závěrečné zkoušky a získal výuční list, který po něm požadoval zaměstnavatel,“ vypráví Franklová.

            Zájemce podle ní přitahují hlavně samostatné kvalifikace, které dnes nejsou součástí běžných oborů na školách, a složení zkoušky je tedy jediným způsobem, jak se k nim dostat.

            Jde například o obory hrobník, barman, sommeliér, člen či instruktor horské služby, horský průvodce a průvodce cestovního ruchu.

            Podle Moniky Pokorné, která má problematiku na starosti na ministerstvu školství, se dá očekávat strmý vzestup počtu zkoušek hlavně u kvalifikací strážný a detektiv koncipient, protože na jejich základě lidé mohou provozovat koncesované živnosti „ostraha majetku a osob“ a „služba soukromého detektiva“.

 

Certifikáty v podnicích uznávají 

Velkou motivací pro skládání zkoušek z dílčích kvalifikací je i skutečnost, že nakonec je možné získat výuční list na škole, která obor vyučuje. Přitom ji člověk nemusí předtím navštěvovat.

            „Na standardech, podle nichž jsou lidé zkoušeni, spolupracovaly nejdůležitější zaměstnavatelské organizace. To je zárukou, že certifikáty získané tímto způsobem budou v podnicích opravdu uznávat,“ konstatuje Franklová.

            Skládání zkoušek však není zadarmo, protože se zkoušením jsou spojeny také nemalé náklady. Cena se pohybuje většinou od 1000 do 4000 korun.

 

Důležité je pouze a jen to, co opravdu umíte - Zoja Franklová mluvčí NÚOV

 Co zákon umožňuje

Předpokladem získání výučního listu mimo školu je existence Národní soustavy kvalifikací (NSK), která vzniká v Národním ústavu odborného vzdělávání za přispění peněz z EU a ve spolupráci se zaměstnavatelskými organizacemi. * Obory vzdělání (třeba cukrář atd.) jsou rozčleněny na takzvané dílčí kvalifikace (např. výroba zmrzliny atd.), které mají reálné uplatnění na trhu práce. * Pro každou z dílčích kvalifikací jsou vytvořeny standardy, podle nichž je možné zájemce přezkoušet. * Když jsou standardy schváleny zaměstnavateli i rezortními ministerstvy, mohou školy a další instituce či osoby získat oprávnění k přezkušování, stanou se z nich tzv. autorizované osoby. * Zájemce o kvalifikaci se pak může přihlásit u autorizované osoby, složit zde zkoušku a získat tak celostátně platný certifikát. * Pokud si složí zkoušky ze všech dílčích kvalifikací daného oboru, může udělat ve škole závěrečnou zkoušku a dostat výuční list.