Pracovní trh přeje lidem se vzděláním

PRAVO.jpg Právo, 27.2.2013, Karel Kvapil. *** Pracovní trh přeje připraveným, o jedno pracovní místo totiž může usilovat až 120 lidí. Podle aktuálních údajů je v Česku už téměř 600 000 nezaměstnaných. Přitom Česká republika nabízí 33 794 volných pracovních míst, lidé pro ně ale často nemají kvalifikaci.        

Míra nezaměstnanosti roste i mezi čerstvými absolventy škol. Mnozí z nich nemohou nalézt uplatnění v oboru, který vystudovali. Pro uplatnění v jiné profesi jim ale většinou chybí platný doklad, který by stvrzoval, že mají požadované znalosti a dovednosti. Situací na trhu práce se dlouhodobě zabývá projekt Národní soustava kvalifikací, který ve spolupráci se sektorovými radami monitoruje kvalifikační potřeby v jednotlivých oborech a díky propojení pracovních nabídek se vzdělávacími kurzy a profesními zkouškami na portálu vzdelavaniaprace.cz se snaží volná místa naplňovat.

            Nejrizikovější skupinou z hlediska uplatnění na trhu práce jsou lidé se základním vzděláním nebo osoby s výučním listem. Tito lidé mohou zvýšit své uplatnění, pokud úspěšně vykonají kvalifikační zkoušku, jejímž výsledkem je získání celonárodně platného a uznávaného osvědčení o způsobilosti pro výkon určitého povolání.

            „Zkouška je dobrou příležitostí, jak si doplnit znalosti, aniž by uchazeč musel znovu docházet do školy. Získaný doklad má navíc u zaměstnavatelů stejnou váhu jako například maturitní vysvědčení,“ říká Ivo Jupa, hlavní manažer projektu NSK2, a dodává: „Vzdělání je pro budoucí uplatnění na trhu nezbytné. Dokazuje to i fakt, že vysokoškoláci a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou mají trvale nejnižší míru nezaměstnanosti.“ Národní soustava kvalifikací otvírá dveře nejen lidem, kteří nemají dodělanou střední školu, ale také těm, kteří se vyučili v jiném oboru. Nabízí jim totiž možnost prokázat odbornou profesní způsobilost v oblasti, ve které právě pracují.

            „Podle posledních trendů dávají zaměstnavatelé přednost pracovníkům, kteří nejen teoreticky vědí, jak něco udělat, ale prakticky to také udělají, proto se zajímají hlavně o to, co daný člověk ve svém oboru opravdu ovládá,“ doplňuje Ivo Jupa.

Průvodce na cestě za prací

Na portálu vzdelavaniaprace. cz najdou návštěvníci přehled více než 16 tisíc nabídek volných pracovních pozic v hledaném oboru. Kromě toho je zde katalog kvalifikací doplněný o požadavky na jednotlivé profese. Na webu se mohou zájemci snadno zaregistrovat ke kvalifikační zkoušce podle zvoleného oboru a lokality. Zájemce o zkoušku osloví pomocí formuláře příslušnou autorizovanou osobu a do 21 dnů dostane pozvánku ke složení zkoušky.

            Do budoucna chystají řešitelé projektu na tomto webu další užitečné funkce, jako jsou pomoc kariérových poradců nebo rozšíření nabídky práce. Cílem je, aby se tento portál stal spolehlivým průvodcem na cestě za lepší prací.

            Národní soustava kvalifikací (NSK) je projekt MŠMT, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

            Cílem soustavy je popsat jednotlivé profesní kvalifikace tak, aby byly samostatně uplatnitelné na pracovním trhu v ČR. NSK2 pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtějí si doplnit vzdělání. Pomůže také všem, kteří pracují v jiném oboru, než který vystudovali, a potřebují mít doklad o svých znalostech a dovednostech.

            K dnešnímu dni bylo vytvořeno 366 standardů profesních kvalifikací. Od zahájení Národní soustavy kvalifikací v roce 2005 do konce ledna 2013 bylo vykonáno 67 014 zkoušek.