Pozvánka na konferenci Modernizace uznávání odborných kvalifikací: vnitřní trh bez bariér

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních a evropských záležitostí za přispění Evropské komise v rámci grantu na rozšiřování výsledků spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě pořádá mezinárodní konferenci „Modernizace uznávání odborných kvalifikací: vnitřní trh bez bariér“ , která se uskuteční dne 31. října v Národní technické knihovně, Technická 6, Praha 6 .

Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s aktuálními trendy v oblasti uznávání odborných kvalifikací. Zvláštní pozornost bude věnována Návrhu směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení o spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu.

V rámci vystoupení klíčových řečníků během dopolední části programu bude problematika představena z hlediska priorit prosazovaných na evropské úrovni a jejich dopadů pro Českou republiku. Během odpoledních workshopů pak budou zástupci několika evropských zemí reflektovat následující témata:

Sektorové profese - workshop A

Evropský profesní průkaz a jeho přínos - workshop B

Transparenční mechanismus – jeho cíle a důsledky (transparentnost a deregulace jako její důsledek) - workshop C.

Kapacita sálů, ve kterých budou workshopy probíhat je omezena, proto prosím při registraci uveďte, kterého byste se rádi účastnilii – příslušné písmeno napište do poznámek.

Obsah konference je určen zejména pro národní a resortní koordinátory a zástupce profesních organizací, svazů a komor.

Vzhledem k účasti zahraničních hostů bude dopolední část konference probíhat v českém a anglickém jazyce, tlumočení z/do českého jazyka bude zajištěno. Odpolední workshopy pak budou probíhat pouze v anglickém jazyce.

K bezplatné registraci na konferenci využijte formuláře níže. Do poznámky nezapomeňte uvést,který workshop preferujete.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se prosím neváhejte obrátit na koordinátorky projektu:

Petra Kundeliusová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor pro mezinárodní a evropské záležitosti
oddělení pro záležitosti Evropské unie
e-mail: petra.kundeliusova@msmt_cz
tel.: 234 811 609

Antonie Ondrouchová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor pro mezinárodní a evropské záležitosti
oddělení pro záležitosti Evropské unie
e-mail: antonie.ondrouchova@msmt_cz
tel.: 234 811 441

  

Předběžný program

31.10.2012

09.00 – 10.00 Registrace účastníků

10.00 – 10.30 Zahájení a úvodní slovo

Jiří Nantl

I. náměstek ministra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ČR /

Claire Bury

ředitelka, Ředitelství E – Služby, Evropská komise, EU/

10.30 – 11.30 Vystoupení klíčových řečníků

Zástupce Evropského parlamentu

Zástupce Úřadu vlády České republiky

Představení stávajícího stavu a zkušeností v ČR

zástupce MŠMT, ČR

11.30 – 12.00 Diskuze

Moderuje

zástupce sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí, MŠMT, ČR

12.00 – 13.30 Oběd

13.30 – 16.15 Paralelní workshopy

K vystoupení na paralelních workshopech budou přizváni odborníci na dané téma z Polska, Velké Británie, Švédska, Dánska, Nizozemska a dalších evropských zemí.

Workshop A: Sektorové profese

Workshop B: Evropský profesní průkaz a jeho přínos

Workshop C: Transparenční mechanismus – jeho cíle a důsledky (transparentnost a deregulace jako její důsledek)

16.15 – 16.45 Zakončení u číše vína