Pomáhají najít uplatnění

nachodsky_Denik.jpg Náchodský deník      7.12.2012      (reh)  Cílem je profesní rozvoj účastníků, zvýšení jejich pracovní motivace, znalostí a dovedností a následné zaměstnání     

Broumovsko – Sehnat v dnešní době zaměstnání není žádná legrace. Obzvlášť, pokud člověk nemá dostatečné vzdělání. Agentura pro rozvoj Broumovska (APRB) se tohoto nelehkého úkolu chopila, a to projektem Podpora zaměstnatelnosti osob se základním vzděláním na Broumovsku.

            Cílem je dlouhodobý profesní rozvoj účastníků, obnovení a udržení jejich základních pracovních návyků, zvýšení jejich motivace, znalostí a dovedností a následné zaměstnání. Projekt se zaměřuje na skupinu obyvatel se základním vzděláním a vyučením v oborech, pro které není v regionu uplatnění.

            „Všechny kroky směřují k podpoře pracovního uplatnění účastníků,“ říká za APRB její předsedkyně Marcela Školníková a dodává: „Zúročujeme zde naše dlouholeté zkušenosti se zaměstnáváním lidí evidovaných na úřadu práce, kteří nám pomáhají pečovat o prostory broumovského kláštera a klášterní zahrady.“ Výhodou je rovněž fakt, že Agentura pro rozvoj Broumovska se už od roku 2004 aktivně podílí na rozvoji regionu, a to především v oblastech kultury, cestovního ruchu, sportu a v sociální oblasti. Region a jeho situaci tedy dobře zná. Projektu podpory zaměstnatelnosti se ve dvou fázích účastní celkem šedesát osob. Nyní se chýlí ke konci první část, kterou zahájili v dubnu letošního roku s termínem ukončení v únoru 2013.

            Důležité bylo vytipování uchazečů, kteří by o projekt měli zájem a mohl by být pro ně prospěšný. Na tomto kroku spolupracovala agentura s kontaktním pracovištěm Úřadu práce v Broumově.

pokračování na str.3

 

dokončení ze strany 1

Po několika měsících plných aktivit se nyní blíží ke konci první fáze projektu. Účastníci se vzdělávali jak teoreticky, tak i prakticky. Ti, kteří projevili zájem zvýšit si svoji kvalifikaci, a tím i své šance na budoucí úspěšné uplatnění na trhu práce, absolvovali odborné rekvalifikace.

            Jedenáct zájemců úspěšně dokončilo čtyři kurzy, mezi kterými nechyběli dřevorubec a obsluha křovinořezu,údržba zeleně a veřejných ploch, profesní kvalifikace malíř či zedník. V současnosti je v plánu další rekvalifikace, kterou je rozšíření řidičského oprávnění o skupinu T – traktor, jejíž dokončení povede nejen k dalšímu zvýšení vzdělání, ale zároveň k získání konkrétního pracovního místa pro jednoho z účastníků projektu.

            Zaměstnanci, kteří se zúčastnili rekvalifikací, mají nyní možnost uplatnit své získané znalosti v praxi a stále sbírají nové zkušenosti, čímž zvyšují své šance pro budoucí uplatnění na trhu práce. Dosud odvedli mnoho práce nejen v areálu kláštera a jeho zahrady, ale i v okolních obcích a dalších organizacích. V areálu broumovského kláštera se podíleli například na rekonstrukci kotelny, šatny umělců, šatny průvodců, opravě hradebních zdí, dveří, úklidu sklepů či natírání bran objektu.

 

***

 Projekt se zaměřuje na skupinu obyvatel se základním vzděláním a vyučením v oborech, pro které není v regionu uplatnění.