Pojďte s námi diskutovat o bezpečnostních službách

Praha 5. září (PROTEXT) - Zajímá vás oblast bezpečnostních služeb a chcete se zapojit do koordinace aktivit spojených s touto problematikou? Pak jsou tu pro vás připraveny odborné semináře, které organizuje Sektorová dohoda pro oblast bezpečnostních služeb. V rámci veřejné zakázky NSP II ji realizuje konsorcium Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost TREXIMA.

V září a říjnu tato setkání proběhnou ve všech 14 krajích České republiky. Jejich cílem je představit sektorovou dohodu pro oblast bezpečnostních služeb a objasnit koordinaci aktivit zúčastněných subjektů na trhu práce.

Poprvé v Jihlavě

První z plánovaných akcí se uskutečnila 4. září v jihlavském kulturním domě, kde se sešli zaměstnavatelé, zástupci Úřadu práce ČR a vzdělávacích institucí. Byly představeny mechanismy a cíle veřejných zakázek Národní soustava kvalifikací II a Národní soustava povolání II. Romana Nováčková z Hospodářské komory ČR seznámila přítomné s projektem sedmi pilotních sektorových dohod, mezi něž patří také Sektorová dohoda pro oblast bezpečnostních služeb. Prezident České komory služeb ochrany majetku a osob Lubomír Krejčí pak představil činnost Sektorové rady pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce a zdůraznil: „Naše sektorová dohoda by měla primárně podpořit spolupráci s úřady práce. Společně s Generálním Úřadem práce ČR byl vydefinován možný mechanismus, který chceme všem partnerům sektorové dohody na našich setkáních osvětlit a diskutovat o něm.“ 
Prvním kontaktním místem a spolurealizátorem cílů sektorové dohody pro oblast bezpečnosti se stal Jihlavský úřad práce ČR. Jeho představitelka Eva Sekorová, vedoucí referátu zprostředkování a poradenství, na setkání mimo jiné uvedla: "Rekvalifikační programy pro oblast bezpečnosti nebyly součástí výběrových řízení, proto je náš Úřad práce aktuálně nenabízí. Nicméně bude-li uchazeč o zaměstnání schopen naplnit podmínky režimu Zvolené rekvalifikace, jsme schopni tuto spolupráci se zaměstnavateli jednoznačně podpořit. Domnívám se, že obdobný názor budou mít i kolegové z ostatních krajů,“ vyzvala ke spolupráci další subjekty.
Diskuse nevynechala otázky pracovní způsobilosti, nákladů na rekvalifikace, principů úplné profesní kvalifikace, úrovně a kvality Autorizovaných osob a mnoho dalších. Lubomír Krejčí dále představil návrh zákona o SBS a dalším vzdělávání v oboru. Účastníci se seznámili s výstupy analýzy zaměstnanosti uchazečů v oboru bezpečnostních služeb, připravené ČK SOMO, která poskytuje jak zaměstnavatelům, tak vzdělavatelům detailní pohled na strukturu a potenciál uplatnitelnosti v oboru.