Počet schválených profesních kvalifikací

  Celkem MMR MZe MPO MV MŠMT MD MPSV MŽP
V 2012 293  34  86  156   
VI 2012 302  36  86  158   
VII 2012 347  38  95  190   
VIII 2012 347  38  95  190   
IX 2012 347  38  95  190   
X 2012 360  38  100  190  10 
XI 2012 366  38  100  196  10 
XII 2012 366  38  100  196  10 
I 2013 417  45  109  229  10  10  10 
II 2013 417  45  109  229  10  10  10 
III 2013 417  45  109  229  10  10  10 
IV 2013