NSK vítají zaměstnanci i firmy

prace.jpg Jakým způsobem získat pracovníky nedostatkových, zejména řemeslných a technických profesí? Tato a mnohé další otázky byly tématem konference Národní soustava kvalifikací - praktický nástroj pro řešení nerovnováhy na trhu práce, která se uskutečnila ve čtvrtek 7. června 2012 v Mladé Boleslavi.

Konferenci pořádalo konsorcium Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a společnosti Trexima, s. r. o.
Odborné konference se zúčastnil mimo jiné i Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky, která je lídrem konsorcia realizujícího zakázku NSK 2 Národního ústavu pro vzdělávání. „Trh práce v České republice se neustále potýká s problémy v oblasti nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, a to napříč všemi obory. Dle aktuálních průzkumů a statistik se tento nedostatek značně týká i automobilového průmyslu. Cílem je tak mimo jiné zvýšení informovanosti HR manažerů, kteří musí v dané problematice pomoci především,“ zmínil ve své úvodní řeči Petr Kužel. Připomněl také, že kvalifikace Národní soustavy kvalifikací plně vyhovují standardům Evropského rámce kvalifikací (EQF).
O souvislostech Národní soustavy kvalifikací pohovořil i Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Naším zájmem je podílet se na vytvoření důvěryhodného a efektivně fungujícího kvalifikačního systému, který pružně reaguje na potřeby trhu a práce a požadavky našich podniků. Díky projektu NSP a NSK máme možnost prosadit požadavky praxe do nabídky celoživotního vzdělávání,“ uvedl Zdeněk Liška.
Soustava v současnosti nabízí seznam několika desítek kvalifikací, které mohou lidé získat díky svým pracovním zkušenostem. Tento systém je výhodný pro ty, kteří pracují v oboru, který nevystudovali, a tudíž nemají žádný certifikát, který by potvrzoval jejich skutečné schopnosti. NSK jim může pomoci získat uznání dané kvalifikace, aniž by museli absolvovat studium na příslušné škole. V bloku přednášek o uplatňování NSK v praxi a o práci zaměstnavatelů v sektorových radách vystoupili za Škoda Auto a. s. Jana Hakenová, HR Planung, a Václav Pospíšil, koordinátor odborného výcviku SOUs Škoda Auto a. s. Dále pak své poznatky z praxe přednesli i Iveta Valentová, HR manažer ve společnosti ABB s. r. o., a Tomáš Vlček, personální ředitel AERO Vodochody a. s. Zástupci podniků na NSK pozitivně hodnotili možnost rychlé reakce na změny technologií, zvýšení odbornosti svých zaměstnanců či specifikaci požadavků na zájemce o zaměstnání. „Oceňujeme hlavně možnost rekvalifikace našich zaměstnanců. Technologie se mění tak rychle, že na to školství nemůže reagovat. Potřebný certifikát si ale pracovník může udělat rychle,“ řekla Iveta Valentová, personalistka technologické firmy ABB. Podle firem je však pro co nejlepší fungování NSK a přiblížení nabídky kvalifikací požadavkům pracovního trhu nutné, aby se do soustavy zapojilo co nejvíce zaměstnavatelů. „Čím více jich bude, tím více zkrátíme reakční dobu. Budeme včas informovat o tom, co přesně potřebujeme, a tím dříve to dostaneme,“ uvedl personální ředitel z Aero Vodochody Tomáš Vlček.
„Nyní druhý měsíc provádíme pohovory ve firmách, abychom zjistili, zda budou mít o zapojení do soustavy zájem. Zatím se ze zhruba 300 oslovených chce zapojit přibližně jedna čtvrtina, deset procent o něj zájem nemá,“ řekl manažer projektu Jaromír Janoš.


2.7.2012    Komora.cz    Strana 14    obor téma měsíce ALŽBĚTA POLZOVÁ