NSK už zahrnuje 369 profesních kvalifikací

SPEKTRUM_02.jpg BusinessInfo.cz, 6. 3. 2013 | Spektrum 02, 2013, Bohumil Mužík (SP ČR)    Realizace veřejné zakázky Národní soustava kvalifikací 2, na níž se podílí Svaz průmyslu a dopravy ČR v konsorciu s Hospodářskou komorou České republiky a společností TREXIMA, spol. s r.o., se přehoupla přes polovinu a může se pochlubit viditelnými výsledky. 

Hlavním tvůrcem základu unikátního systému dalšího profesního vzdělávání jsou zaměstnavatelé sdružení v sektorových radách, které ustavily SP ČR, HK ČR a Agrární komora ČR spolu s dalšími zaměstnavatelskými sdruženími. Členy sektorových rad a tvůrci NSK2 jsou zástupci klíčových firem, profesních svazů, cechů a sdružení. Do tvorby NSK2 je nyní zapojeno více než 1900 členů týmů, čímž je zajištěna aktuálnost a správnost zpracovávaných profesních kvalifikací a hodnoticích standardů. Kdo jiný zná lépe situaci na trhu práce a své potřeby než právě zaměstnavatelé? Zpracováno a schváleno je již více než 369 profesních kvalifikací. Všechny platné kvalifikace jsou umístěny na webových stránkách www.narodni-kvalifikace.cz. Pro zájemce o složení zkoušky je k dispozici zhruba 650 akreditovaných rekvalifikačních kurzů. O tom, že je o ně zájem, svědčí fakt, že zkoušek u autorizovaných osob bylo složeno už více než 70 tisíc.

V dalším období se realizátoři NSK budou vedle tvorby dalších a revize stávajících profesních kvalifikací soustředit především na osvětu a propagaci u všech potenciálních uživatelů. K těm patří nejen zájemci o získání kvalifikace, ale také zaměstnavatelé, kterým NSK usnadní práci při řízení lidských zdrojů – náboru, tvorbě podnikových adaptačních plánů a rozvojových programů pro zaměstnance a podobně – a zároveň jim garantuje, že spolu s kvalifikační zkouškou získají „hotové“ zaměstnance, které nemusejí dále zaučovat. Zkoušku z profesní kvalifikace mohou firmy také nabízet svým zaměstnancům jako jeden z benefitů, který jim i do budoucna zaručí plnou zaměstnatelnost.

Za tímto účelem vznikl tým Regiony, jehož zástupci navštěvují firmy a informují zde o Národní soustavě kvalifikací a jejích přínosech, případně o možnosti zapojit se do její tvorby.

Společnostem, které začnou NSK využívat ve své firemní praxi, bude také udělen čestný certifikát potvrzující jejich společenskou zodpovědnost. Vedle toho se letos uskuteční tematické kulaté stoly a na podzim je plánována velká konference, na níž budou představeny firmy, jimž už NSK pomáhá.

Dalším úkolem, který konsorcium realizátorů čeká, je prosazení potřebných inovativních změn do připravované novely zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Tyto změny mají zajistit plnohodnotné další profesní vzdělávání a uznávání úplných profesních kvalifikací jako základu vázaných a řemeslných živností, stejně jako vytvořit bázi pro revizi rámcových vzdělávacích programů.

Nutné je i posílení spolupráce s autorizujícími orgány, tedy ministerstvy, do jejichž gesce jednotlivé kvalifikace spadají, s cílem zrychlit proces schvalování profesních kvalifikací.

Vedle toho mají řešitelé zakázky NSK2 v čele se SP ČR v úmyslu iniciovat celonárodní platformu k rozvoji lidských zdrojů. Pro využívání Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání chtějí také získávat zaměstnavatele, úřady práce a pracovní agentury, aby se NSK stala součástí každodenní praxe.

kapacity_skol_ve_vybranych_oborech_a_skutecny_zajem_o_tyto_obory.jpg

novy_system_NSK_pocty_prezkousenych_vybranych_kvalifikaci.jpg


Více informací najdete na internetových stránkách www.nsk2.czwww.sektoroverady.cz a www.vzdelavaniaprace.cz.