NSK: Místo nářků nabídka konkrétních řešení

HR_Forum_brezen2013.jpg HR Forum, 13.3.2013, Z.Kubín. Firmy marně hledající pracovníky s určitou odborností a kvalifikací na straně jedné, tisíce lidí bez práce na straně druhé. To je problém, se kterým se potýká trh práce prakticky ve všech regionech České republiky. Jednou z velkých příležitostí, jak trh práce a systém rekvalifikací a vzdělávání dospělých rozhýbat a přizpůsobit požadavkům zaměstnavatelů a zároveň vytvořit systém umožňující pružně reagovat na změny v jednotlivých profesích, je Národní soustava kvalifikací. 

Právě díky ní získalo během necelých dvou let novou kvalifikaci přes 70 000 pracovníků, které dokázal tento nový systém přezkoušet a dát jim státem uznávaný certifikát o dosažené kvalifikaci. Srovnáme-li toto číslo například s počtem výučních listů, které každoročně získává zhruba 30 000 absolventů odborných škol, pak NSK představuje další rovnocenný, a navíc flexibilní systém, který je schopný dát zaměstnancům novou kvalifikaci a zaměstnavatelům poskytnout kvalifikované pracovníky.

            I když o Národní soustavě kvalifikací, která dodala na pracovní trh takové množství kvalifikovaných pracovníků, se v poslední době hodně hovoří, stále ještě ne všichni zaměstnavatelé o ní mají povědomí nebo dostatečně neví, jak ji mohou ve svém konkrétním případě využívat. Obdobně lze hovořit i o veřejné správě a školství – s tím, co jim NSK přináší a jak na její bázi mohou spolupracovat se zaměstnavateli, se mnozí z této sféry teprve seznamují. Pro ně pro všechny jsou určeny kulaté stoly k NSK, organizované konsorciem Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy ČR a TREXIMY, které jsou v současnosti pořádány například při některých veletrzích.

Kde získat informace?

Přijďte diskutovat na kulaté stoly. Kulaté stoly k NSK přinášejí nejen informace o podstatě a možnostech NSK, ale také se staly platformou k diskuzi a navazování spolupráce mezi jednotlivými uživateli NSK. Jednou z předností kulatých stolů je, že nejen poskytují zaměstnavatelům potřebné informace, ale zároveň umožňují věnovat se v některé ze svých částí specifickým problémům trhu práce daného regionu či daného oboru a možnostmi, které mu přináší Národní soustava kvalifikací. Zároveň vytvářejí prostor pro diskuzi, výměnu názorů či případně zkušeností, tvůrcům a realizátorům NSK pak přinášejí potřebné informace o tom, s jakými problémy se zaměstnavatelé v jednotlivých regionech potýkají při shánění potřebných kvalifikovaných pracovníků především, jaký je zájem využívat NSK ze strany státní správy a školství.

            Kulaté stoly NSK mají méně formální ráz, počet účastníků (zhruba do dvaceti) jim dává komornější ráz, ale zároveň i prostor pro bezprostřední diskuzi. Po úvodním seznámení zaznívají často v diskuzi konkrétní dotazy, ale také konkrétní příklady z praxe, jak již NSK slouží. Jako příklady lze uvést, že zkoušky a certifikace potvrzující, že dotyčný pracovník požadované znalosti a dovedností příslušné kvalifikace ovládá, jsou obecně uznávány i v ostatních zemích EU, některé firmy zase uvedly, že zamýšlejí svým pracovníkům umožnit složení zkoušky profesní kvalifikace „za odměnu“ a těm nejlepším zkoušky i zaplatit. Některé účastníky kulatých stolů zajímalo, jakým procesem tvorba profesních kvalifikací vlastně prochází, jak vše probíhá, kde lze získat přesný přehled o jednotlivých kvalifikacích uvedených v NSK a mnohé další.

NSK pomůže i při outplacementu V diskuzích u kulatých stolů ale také zaznívaly názory či požadavky, které se týkaly situace na trhu práce v obecnější rovině a které se dotýkaly toho, na co si zaměstnavatelé stěžují již delší dobu – že chybí pracovníci technických a řemeslných profesí, že úroveň absolventů středních škol není taková, jakou by zaměstnavatelé potřebovali, že je potřebné, aby školy a zaměstnavatelé více spolupracovali, že je potřebná intenzivnější propagace řemeslných a technických profesí atd. Pro zaměstnavatele, ale také pro Úřad práce ČR je Národní soustava kvalifikací zajímavá i v situaci, kdy podnik snižuje počty svých pracovníků – někteří z propouštěných pracovníků mohou nalézt nejen novou práci, ale především novou profesi právě díky NSK a složení zkoušky z dané profesní kvalifikace. Pro některé z těchto lidí pak může být nová kvalifikace třeba i „vstupenkou“ na cestu samostatného podnikání.

            Využívání Národní soustavy kvalifikací nelze nařídit z moci úřední, všichni, jimž má sloužit, musí sami poznat, že jim přináší užitek, a také ji dobrovolně přijmout. Na druhou stranu je nutné, aby tak učinili všichni aktéři trhu práce, protože efekt této soustavy spočívá právě v jejím širokém používání. Ti zaměstnavatelé, kteří ji již využívají nyní, nebo ji začnou využívat co nejdřív, získávají také jednu konkurenční výhodu – pracovníci, kteří získávají profesní kvalifikaci v rámci NSK, úspěšně složí zkoušky a získají certifikát, jsou většinou ti, kteří jsou ochotni si rozšiřovat své znalosti či získat kvalifikaci pro novou profesi, nebrání se získávat dovednosti, které pracovní trh potřebuje.

            Chcete navštívit některých z kulatých stolů či seminářů NSK a blížeji se seznámit s možnostmi, které vám může poskytnout? Informace o aktuálních akcích naleznete na www.sektoroverady.cz.