NSK aneb jak podnikatel díky kvalifikacím ke štěstí přišel

HW_logo.jpg HW server, 27.9.2011 Jak mohou zaměstnavatelé najít kvalifikované pracovníky, kteří v současnosti v mnoha oborech chybí? A jak najdou uplatnění desetitisíce lidí, kteří se snaží nalézt odpovídající zaměstnání se svou stávající kvalifikací? Jak odstranit tyto disproporce na trhu práce, když uspořádání vzdělávacího systému a oborová struktura žáků a studentů v současnosti již neodpovídá potřebám zaměstnavatelů, a když vzdělávací systém nedokáže dostatečně rychle reagovat na zrychlující se technologický pokrok? O možném řešení těchto problémů budou diskutovat účastníci odborné konference s názvem „Národní soustava kvalifikací – systém celoživotního učení pro trh práce“.  

Tato akce, které udělilo svou záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se uskuteční ve středu 5. října 2011 od 10:00 do 12:00 hod. při příležitosti konání 53. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Konferenci pořádá konsorcium Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a společnosti TREXIMA, spol. s r.o., které se podílí na realizaci veřejné zakázky „Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací“ (NSK). 

Smyslem konference je přiblížení NSK, jejího fungování, nesporných výhod a možností využití v praxi, a to zaměstnavatelům, personalistům a dalším důležitým aktérům na trhu práce nejen v Jihomoravském kraji. Na konferenci vystoupí vrcholní představitelé Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, zástupci významných zaměstnavatelů z oblasti strojírenství, energetiky, vyhrazených zařízení a bezpečnosti práce, reprezentanti státní správy a samosprávy a další zajímavé osobnosti.

NSK je celostátně platný registr profesních kvalifikací, ve kterém je možno najít způsob, jakým se ověří, že uchazeč o získání certifikátu takové kvalifikace disponuje kompetencemi, jež byly definovány zaměstnavateli při popisu odpovídajícího povolání v Národní soustavě povolání