Ne všichni kominíci přinášejí štěstí, zárukou je zkouška z profesní kvalifikace

Komora.cz č.11, 2012 V poslední době se množí počet „tzv. falešných kominíků“, kteří nemají potřebné znalosti a svými neodbornými zásahy ohrožují zdraví i majetek svých klientů. U kominíků s osvědčením o úspěšně složené zkoušce dle zákona č. 179/2006 Sb. si ale můžete být jejich kvalifikovaností jisti. 

Hlavním cílem Národní soustavy kvalifikací, která se o tento zákon opírá, je aktivně řešit disproporce na trhu práce. Zaměstnavatelé v rámci projektu definují, jaké profese jim aktuálně chybějí, a předkládají pro ně konkrétní kvalifikační požadavky. Na druhé straně uchazeči o zaměstnání mohou velmi rychle reagovat na tuto poptávku tak, že prokáží způsobilost vykonávat konkrétní pracovní činnost, dostanou o tom osvědčení a díky němu se lépe uplatní na trhu práce.

 kominik_1_1.jpg

My jsme se byli tentokrát podívat na nadstavbové zkoušce – „revizní technik spalinových cest“. Certifikát o způsobilosti k revizím spalinových

cest ale není jednoduché získat. Uchazeč musí mít nejméně pět let praxe a musí být vyučený v oboru, případně mít všechny tři „kominické zkoušky NSK“ (tj. kominík – měření spalin, kominík – montáž komínů a komínových cest, kominík – kontrola a čištění spalinových cest). V poslední době se za revizního technika vydává nemalé

množství podvodníků bez příslušného certifi kátu, což může někdy vést i ke hře o holý život. Podle Rity Halbrštátové je opatření proti podvodníkům

jednoduché: „V první řadě se tomu dá zabránit tím, že si domů nepustíte kominíka, kterého jste si nepozvali.“ Na webových stránkách Společenstva kominíků ČR, sdružujícího téměř 800 kominíků v České republice, jsou uvedeny seznamy odborně

způsobilých členů Společenstva, kteří revize mohou provádět, a vy nemusíte mít žádné obavy.

Jak celé zkoušení probíhá, nám přiblížil Jaroslav Schön ze Společenstva kominíků: „Zkouška je hodně zaměřena na teorii, nejdříve je písemný test, pak následuje praktická část na určitém zařízení – kominíci musejí sami napsat revizní zprávu – a pak je ještě ústní zkouška, kdy je zkoušíme z jednotlivých systémů.“ Jen 70 % uchazečů u zkoušky uspěje, certifi kát je totiž také závazek, vysvětluje pan

Schön: „Jde o lidské životy. To není kdovíjaký dar – tím, že podepíšete doklad o vykonání zkoušky, jste za to pak také odpovědný. Nemůžeme pustit někoho, kdo by neměl potřebné znalosti.“ 

Zájem o zkoušku je velký. HK ČR je zatím jedinou autorizovanou osobou v zemi, která je schopna (ve spolupráci se Společenstvem kominíků a Střední

odbornou školou na Jarově) účastníky prozkoušet – ke zkoušce je totiž potřeba vybavení za zhruba 700 tisíc korun. Adepti na zkoušku proto přicházejí nejen z Čech, ale i z Moravy. 

redakce NSK2