Naši personální politiku jsme posunuli o krok vpřed

logo_casopis_KOMORA_1.jpg 2.9.2013    Komora.cz,  Romana Nováčková   „Využití standardů NSK se ukázalo jako jedna z dalších možností rozvoje personální politiky, která je v souladu s naší firemní kulturou,“ říká Ing. Renata Slezáková, vedoucí finančního a personálního útvaru ZPV ROŽNOV, s. r. o., která se s námi podělila o své dosavadní zkušenosti s NSK v rámci její firemní praxe.

  • K čemu využíváte ve vaší firmě kvalifikační soustavu NSK?

            Podle kvalifikačních standardů NSK kvalifikované odborníky hledáme, vzděláváme, motivujeme i odměňujeme. Dosažená úroveň požadované kvalifikace má vliv na zatřiďování v našem systému odměňování. Tato provázanost nám umožnila bez problému obstát v auditu systému řízení a jeho části týkající se lidských zdrojů a splnit tak podmínky získání certifikace. Konkrétně se jednalo o technickou normu ISO TS16949, která je uplatňovaná v celém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu a platí pro všechna pracoviště výrobců dílů nebo poskytovatelů služeb i pro jejich dodavatele.

  • Jak získáváte kvalifikované odborníky a které profese vás nejvíce pálí?

             Jedná se zejména o obory gumař a plastikář. Hotové odborníky na trhu nenajdeme a musíme si je vždy zapracovat a vyškolit. Historicky jsme pro klasifikaci těchto profesí používali KZAM, ale tam kromě názvu tohoto povolání nic dalšího nevyužijeme. To, že máme nyní na jednom místě nejen popsané vlastní povolání, ale k němu i potřebnou kvalifikaci, nám v mnohém práci usnadňuje.

  • Jak konkrétně?

             Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti v regionu je získávání kvalifikovaných zaměstnanců problematické. Zaměstnance, které přijímáme, si proto zaškolujeme a snažíme se pro ně vytvořit motivaci pro to, aby v naší společnosti pracovali dlouhodobě, a nepovažovali ji za přestupní stanici pro další hledání práce. Na základě kvalifikačních standardů NSK můžeme zaměstnance přijímat na rekvalifikaci pro profesi gumař-lisař a gumař-konfekcionér. Díky tomu takto přijatí zaměstnanci získají osvědčení o zkoušce, což je pro nás v podstatě výuční list, a na trhu práce již nebudou znamenat nekvalifikovanou pracovní sílu. Pro stávající zaměstnance tento systém umožní taktéž získat kvalifikaci pro dané profese. Naše společnost tento systém již začlenila do všech vnitřních předpisů a norem a využije ho při odměňování a dalším pracovním růstu zaměstnanců.

  • Zmínila jste rekvalifikace. Spolupracujete tedy s úřadem práce?

             S úřadem práce máme dobré zkušenosti. V této oblasti jsme na začátku. Předpokládám, že spokojenost ze spolupráce bude na obou stranách.

  • Znamená to tedy, že využíváním standardů NSK jste byli připraveni na plnění požadavků personálního auditu?

             ZPV ROŽNOV, s. r. o., je významným českým výrobcem kompletního sortimentu autokoberců a lisovaných výrobků z technické pryže. Naše společnost je dodavatelem produktů do automobilového průmyslu. Pokud chceme prodávat naše výrobky, musíme splňovat řadu norem. Jedna z jejich částí se přímo týká personálu, jeho zaškolování, dalšího vzdělávání, motivace. Využití standardů NSK se ukázalo jako jedna z dalších možností rozvoje personální politiky, která je v souladu s naší firemní kulturou. Jednoznačně jsme se zase posunuli o krok vpřed.

  • Domníváte se, že tuto praxi mohou využít i další zaměstnavatelé?

             Samozřejmě, že ano. Děkujeme za vaše poznatky i odpovědi.