Národní soustava kvalifikací (NSK) vám pomůže mít investice do zaměstnanců pod kontrolou

Národní soustava kvalifikací (NSK) je nástroj, umožňující získat kvalifikaci bez návratu do počátečního vzdělávání, tedy do školy, a tedy i významný nástroj pro personální řízení. V katalogu NSK je aktuálně zveřejněno již 641 profesních kvalifikací, které nejen že definují kvalifikační předpoklady pro určitý typ pracovních výkonů, ale vymezují i požadavky na schopnosti a dovednosti, které musí zájemci o kvalifikaci splňovat a splnit před zkoušející autorizovanou osobou. To, že má systém opodstatnění, dokládá nejen přes 105 000 držitelů těchto osvědčení na trhu práce, ale i to, že se k němu aktivně hlásí a v personálních procesech využívá více než 1000 firem ze všech regionů ČR.

celý článek