Národní soustava kvalifikací a ECVET

Komora.cz, 11.11.2013, J.Coufalík   Již několik let se u nás vypracovává Národní soustava kvalifikací, jejíž vznik byl vyvolán zejména potřebou přesněji specifikovat požadavky potřebné k získání určité kvalifikace. Proto Národní soustava kvalifikací (NSK) obsahuje výčet existujících kvalifikací a ke každé kvalifikaci pak uvádí jednak tzv. kvalifikační standard a jednak hodnotící standard.

celý článek