Národní soustava kvalifikací

Víte, že i vy máte možnost získat celostátně platné osvědčení pro znalosti a dovednosti, kterými disponujete, ale na které nemáte žádné osvědčení? Stačí se přihlásit a uspět ve zkoušce z vámi zvolené profesní kvalifikace.  

26.6.2012   Technický týdeník    Strana 1


Podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace, které umožňují jejich uznání po dle zákona č. 179/2006, naleznete na internetové adrese: www.narodni-kvalifikace.cz. Národní soustavy kvalifikací plně vyhovují standardům Evropského rámce kvalifikací (EQF). V tuto chvíli je jich schváleno již téměř tři sta.

Umějí ale sami zaměstnavatelé využívat Národní soustavu kvalifikací v praxi? Tato a mnohé další otázky byly tématem konference Národní soustava kvalifikací - praktický nástroj pro řešení nerovnováhy na trhu práce, která se uskutečnila ve čtvrtek 7. června 2012 v Mladé Boleslavi. Konferenci pořádalo konsorcium Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a společnosti Trexima, spol. s r. o.

Podle Petra Kužela, prezidenta Hospodářské komory České republiky, který se konference rovněž zúčastnil, se trh práce v České republice neustále potýká s problémy v oblasti nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, a to napříč všemi obory. Dle aktuálních průzkumů a statistik se tento nedostatek značně týká i automobilového průmyslu. Cílem je tak mimo jiné zvýšení informovanosti HR manažerů, kteří musejí v dané problematice pomoci především. Jaromír Janoš, manažer zakázky NSK 2, Trexima spol. s r. o., k tomu dodává: „Zaměstnavatelé - nečekejte na absolventy středních škol a učebních oborů. Těch bude navždy málo.“