Národní soustava kvalifi kací pomáhá školám získávat odborné pracovníky

Střední škola polytechnická v Brně je další institucí, která využívá Národní soustavu kvalifi kací (NSK). Nedílnou součástí výuky na této škole je praktické vyučování, které probíhá na odloučených pracovištích v Brně a okolí. Vyučují se tu obory zedník, truhlář, montér suchých staveb, instalatér, sklenář, malíř a další. O tom, jak škole projekt NSK konkrétně pomáhá, jsme hovořili se zástupcem ředitele pro praktické vyučování Ing. Petrem Veselým.

celý článek