Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem...

logo_mfDnes.gif MF Dnes 16.5.2013 Kniha autorů Kláry Kašpárkové a Viléma Kunze se zaměřuje na moderní přístupy a nástroje společenské odpovědnosti firem, jako jsou created share value, work-life balance, corporate community involvement či společensky odpovědné investování. Věnuje se rovněž standardům upravujícím společensky odpovědné chování firem a problematice CSR reportování. Nakladatelství Grada Publishing, 160 stran, ZAMĚSTNÁNÍ  

Lidé chtějí být nejčastěji strážnými

Přes 42 tisíc lidí loni získalo kvalifikační zkoušku, kterou nabízí ve více než 400 profesích Národní soustava kvalifikací. Největší zájem byl o práci strážných, poté o detektivní koncipienty a přípravu teplých pokrmů. „Neustále pracujeme na rozšíření nabídky profesí, z nichž lze zkoušku složit a získat celostátně platné osvědčení. Zaměřujeme se především na zaměstnání, která jsou na trhu práce žádaná,“ říká Ivo Jupa, hlavní manažer Národní soustavy kvalifikací. V budoucnu budou chybět zejména pracovníci z oblasti zdravotnictví a ošetřovatelských služeb či specialisté ve vzdělávání. Seznam všech dostupných profesních kvalifikací najdou zájemci na adrese www.narodnikvalifikace.cz a také na portálu www.vzdelavaniaprace.cz.