Kulatý stůl NSK2

BusinessInfo_logo.jpg 4.2.2013     businessinfo.cz Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Trexima, spol. s r. o.si dovolují Vás pozvat na jednání u kulatého stolu, které se uskuteční u příležitosti konání 15. ročníku veletrhu Střechy Praha a 1. ročníku veletrhu Řemeslo Praha dne 6. února 2013 od 13:00 do 14:00 v Praze.     

Přijďte se podělit o své zkušenosti s trhem práce ve Vašem oboru, nalézt řešení nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, chybějících odborných školeních či rozdíly ve skutečné kvalifikaci pracovníků. Projekt NSK2 aktivně řeší tyto problémy zaměstnavatelů a nachází pro ně východiska.

Témata:

Setkání u Kulatého stolu NSK2 (Národní soustava kvalifikací), kde se budou řešit problémy na trhu práce jako jsou nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, rozdíly v jednotlivých oborech, chybějící odborná školení a další. Projekt NSK tyto problémy zaměstnavatelů aktivně řeší.

O projektu NSK2 ve zkratce

Firmy hledající pracovníky s určitou odborností a kvalifikací na straně jedné, tisíce lidí bez práce na straně druhé. S touto realitou se potýkají prakticky všechny regiony České republiky. Jak trh práce společně se systémem rekvalifikací a dalšího vzdělávání rozhýbat, přizpůsobit požadavkům zaměstnavatelů a zároveň vytvořit nástroje umožňující pružně reagovat na změny v jednotlivých profesích, o tom přesně je Národní soustava kvalifikací, realizovaná konsorciem Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA.

Účast, prosím, potvrďte do 4. 2. 2013 na svobodova@komora_cz.

Odkaz: http://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/kulaty-stul-nsk2-5158.html