Kulaté stoly NSK2 odstartovaly svou tour po regionech v Brně

logo_casopis_KOMORA_1.jpg Komora.cz č.11, 2012 Na letošní podzim si tým projektu NSK2 připravil sérii kulatých stolů, kde mohou zaměstnavatelé diskutovat o aktuálních problémech na trhu práce. 

V této fázi projektu je nadefinováno již více než 360 profesních kvalifikací a zapojeno je přes 1600 zaměstnavatelů z celé ČR.

nsp_1.jpgCelý tým NSK2 se i nadále snaží aktivně zapojit co nejvíce firem, díky kterým bude možné rychleji reagovat na situaci na trhu práce prostřednictvím jejich připomínek a podnětů vycházejících z praxe.
Kulaté stoly jsou ideálním místem pro otevřené diskuze zaměstnavatelů a pro načerpání nejnovějších informací o projektu. Setkání se pořádají po celé České republice, připojte se k nám i vy ve vašem městě!


Více info o projektu NSK2 na www.nsk2.cz a v premiérovém čísle newsletteru NSK2.