Konference NSK2

První konference projektu NSK2 se konala 30. listopadu 2011 v hotelu Pyramida v Praze

  Ohlášeným cílem konference bylo projednat se všemi zainteresovanými subjekty dosavadní rozvoj a implementaci NSK. Důraz měl být položen na kroky, které směřují k využití nových možností při uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání v běžném životě občanů i v personální práci firem. To vedlo k určitému odklonu od běžných a zavedených forem konferenčních prezentací.

Konference se především vyhnula bilancujícímu přístupu, což bylo zjevné ze všech vystoupení. A také z toho, že průvodní jev tohoto přístupu, tabulky, grafy a další přehledy, byly účastníkům předkládány nikoli z pódia, nýbrž v konferenčních materiálech.

Jádrem konferenčního jednání byly příběhy. Nejprve pohádkový příběh O červené Karkulce, v hlavním bloku reálné příběhy ze života. O lidech, kteří se rozhodli zlepšit své pracovní vyhlídky a vydali se na cestu za lepší prací. A také o těch, kteří jim tu cestu umožnili a usnadnili ‒ jedinečnou radou, vzdělávací aktivitou nebo dokladem o nově získané kvalifikaci. V závěru plenárního jednání zazněly i příběhy idejí a institucí, které stály u zrodu nových možností při získávání a prokazování profesních kvalifikací a dodnes se podílejí na jejich rozvoji.

Konference bořila bariéru mezi „my“ a „oni“. Předně tím, že jejími účastníky byli lidé, kteří společně budují cestu k lepší práci: ve svých pozicích na úřadech práce, ve vzdělávacích institucích, jako autorizované osoby, zaměstnavatelé nebo pracovníci ministerstev. Dále tím, že změnila vztah mezi jevištěm a hledištěm: na jevišti nevystupovali reprezentanti blíže neurčeného předsednictva, nýbrž lidé, kteří ještě chvíli před vystoupením seděli v hledišti. A konečně tím, že každý účastník měl v některé ze tří sekcí možnost přímo ovlivnit výsledky jednání svými podněty a zkušenostmi.


program konference program konference (312,01 KB)