Keramika byla, je a bude!

Praha 4. října (PROTEXT) - Realizace Sektorové dohody pro obor keramika, alespoňjejích krátkodobých cílů plněných do doby skončení veřejné zakázky Národní soustava povolání II, se blíží do svého finále.

Dnes se proto v Praze sešli její hlavní aktéři - zaměstnavatelé a školy, kteří se k sektorové dohodě připojili svým podpisem. Setkání se zúčastnili zástupci firem jako např. LASSELSBERGER, Glazura, Český porcelán, Lias Vintířov, P-D Refractories CZ, reprezentanti Silikátového svazu a Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a samozřejmě i zástupci Střední průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary a Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně. Účelem kulatého stolu bylo shrnutí aktivit, které se podařilo za krátkou dobu několika měsíců zrealizovat a také dohodnout se na tom, jak budou práce na vytýčených cílech pokračovat i po skončení zakázky Národní soustava povolání.

  Získat nové žáky

  Přítomné přivítal předseda Sektorové rady pro sklo, keramiku a zpracování minerálů Miloslav Hambálek ze společnosti LAUFEN CZ. Andrea Sedláčková, koordinátorka činností týmu sektorové dohody za Svaz průmyslu a dopravy ČR, představila celou historii vzniku sektorové dohody, kterou iniciovala právě Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů. Informovala o aktivitách, které se za dobu realizace dohody uskutečnily, především v oblasti propagace. Konaly se tiskové konference u příležitosti podpisu sektorové dohody hejtmany Karlovarského a Jihočeského kraje, několik kulatých stolů, byly vytvořeny nové webové stránky a dva videospoty, probíhá medializace jak v tištěných médiích, tak i v rozhlase - formou reklamních spotů nebo třeba několikadílného seriálu, který bude odvysílán v Českém rozhlase. Hlavním cílem všech těchto aktivit je získání žáků do oborů "Technologie silikátů“ a „Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu“ na třech vybraných tradičních školách - Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary, Střední uměleckoprůmyslové škole Bechyně a Střední škole Horní Bříza. V těchto místech by měla být centralizována výuka, přičemž by měla být podpořena odpovídajícím materiálním a odborným zázemím. Dalším úkolem je modernizace zmíněných oborů, účinné propojení zaměstnavatelů se školskými subjekty a zkvalitnění přípravy učitelů. Máme-li to shrnout, Sektorová dohoda pro obor keramika má zajistit firmám dostatečnou kvantitu a kvalitu nově nastupujících zaměstnanců a absolventů a zájemcům o práci vzdělaných v uvedených školách pomoci najít pracovní uplatnění.

  Zapojit do sektorové dohody i vysoké školy

  Prezentace vyvolala diskusi na téma konkrétní spolupráce zaměstnavatelů a škol. Hovořilo se o možnosti, že by zaměstnavatelé hradili žákům stipendia a diskutovaly se i další způsoby motivace dětí pro to, aby si vybraly tyto obory. Jako významný host se setkání zúčastnila také radní Jihočeského kraje Jana Krejsová, která vyjádřila plnou podporu sektorovým dohodám a zmínila akce, které jsou v rámci Krajského úřadu Jihočeského kraje pořádány právě na pomoc kritické situaci na trhu práce. Pavel Jarkovský ze speciálního ateliéru keramiky a porcelánu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pak nabídl školám i firmám možnost stáží v ateliéru a požádal o uvážení možnosti, že by se do budoucna k sektorové dohodě připojily i vysoké školy. "V návaznosti středních a vysokých škol spatřuji velkou důležitost,“ uvedl. Na závěr poděkovali Eduard Justa a Miloslav Hambálek všem zúčastněným za provedenou práci. „Teď už je jen na nás, jak si s tím poradíme dál, a co všechno uděláme pro to, aby se nám podařilo pozvednout prestiž naší branže,“ ukončil kulatý stůl Hambálek.