Jan Nehasil: Význam celoživotního doplňování a rozšiřování kvalifikace jednoznačně roste

logo_e15_129x120.jpg E15, 26.4.2013   Podle manažera segmentu vzdělávání portálu Jobs.cz je český on-line vzdělávací byznys stále v plenkách. „Vyjma několika menších subjektů s omezenou nabídkou v českém prostředí zatím nebyl k dispozici prostor, kde by uživatelé i firmy našli přehledně a v moderním rozhraní širokou nabídku od vzdělávacích firem a institucí ze všech segmentů,“ říká Jan Nehasil s tím, že Jobs.cz to nyní v rámci své nové vzdělávací sekce hodlá změnit. 

* E15: Studenti si stále vybírají zejména humanitně zaměřené obory. Jaké je jejich následné uplatnění na trhu práce například vedle technicky zaměřených lidí?

 

            V současné době jsou kromě humanitních oborů výrazně preferovaná také ekonomická zaměření vysokoškolského studia. Maturanti zde očekávají méně náročné studium a obecnější záběr, který jim v budoucnu umožní celkem široké uplatnění. Přestože mají po absolvování VŠ o něco komplikovanější start kariéry, kdy musí obvykle na rozdíl od techniků vzít zavděk méně kvalifikovanou prací, nedá se říci, že by z dlouhodobého hlediska měli výrazný hendikep.

 

* E15: Jakou mají šanci, že po škole získají práci?

 

            Nezaměstnanost lidí s VŠ vzděláním je v ČR stále velice nízká a absolventi humanitně nebo ekonomicky zaměřených oborů jsou flexibilnější vzhledem k měnícím se podmínkám na trhu. V tomto ohledu část technických programů své studenty limituje poměrně úzkou specializací. Na druhé straně platí, že lidé s technickým VŠ vzděláním, zvláště v IT, výrazně chybějí a příležitostí pro ně v nadcházejících letech nejspíš bude stále dost.

 

* E15: Aktuálně se velmi často můžeme setkat s různými kurzy a praktickými školeními. Jak vnímáte jejich vliv na případné povýšení či získání práce?

 

            Význam celoživotního doplňování a rozšiřování kvalifikace jednoznačně roste. Vysokoškolské vzdělání, získané bezprostředně po střední škole, je v současné době obvykle již jen prvním krokem, byť nesmírně důležitým. Z našeho aktuálního výzkumu vyplynulo, že lidé vnímají kurzy a školení jako důležité pro odpovídající plnění svých pracovních úkolů a ještě důležitější pro své budoucí uplatnění na trhu práce. Menší význam jim přikládají jako nástroji k případnému povýšení nebo zvýšení mzdy. O důležitosti dalšího vzdělávání svědčí také fakt, že většina velkých firem má své vlastní rozvojové programy zaměstnanců a investice do nich v současné době rostou. Více než polovina zaměstnanců v posledním roce na nějakém školení byla, přičemž dvě třetiny z nich plně hradil zaměstnavatel.

 

* E15: Jsou kurzy a školení důležité i pro absolventy VŠ? Mohou jim pomoci při hledání zaměstnání?

 

            Čerství absolventi jsou obvykle velmi dobře připraveni teoreticky, ale pokud během studia neprošli vhodnou praxí, většinou nemají dostatek zkušeností například s prezentací, vyjednáváním či s řízením projektů i lidí. Jako odrazový můstek v takové situaci mohou posloužit právě dostupná odborná školení, například kurz zaměřený na řeč těla a zvládání trémy. Navíc je to i dobrý signál pro budoucího zaměstnavatele. Uchazeč tím ukazuje svůj zájem aktivně rozšiřovat své znalosti a dovednosti a nečeká, až mu odpovídající rozvoj zajistí nový zaměstnavatel.

 

* E15: Pokud se člověk rozhodne doplnit si kvalifikaci, kde získá přehled o dostupných možnostech?

 

            Bezmála polovina lidí vyhledává kurzy a školení na internetu. A to navzdory tomu, že na rozdíl od jiných služeb nebo zboží je „on-line vzdělávací byznys“ stále tak trochu v plenkách. Vyjma několika menších subjektů s omezenou nabídkou v českém prostředí zatím nebyl k dispozici prostor, kde by uživatelé i firmy našli přehledně a v moderním rozhraní širokou nabídku od vzdělávacích firem a institucí ze všech segmentů. Portál Jobs.cz to nyní v rámci své nové vzdělávací sekce mění. Dalším spolehlivým zdrojem informací jsou bulletiny vydávané přímo vzdělávacími firmami nebo třeba odborné časopisy.

 

* E15: Jak se zorientovat v nabídce a vybrat si takový kurz či školení, které má skutečně smysl a posune daného jedince?

 

            Pokud se zájemce rozhoduje zcela sám, doporučuji především selský rozum. O kvalitě a vhodnosti kurzu mohou více napovědět tři důležitá kritéria: podrobný obsah kurzu, jméno (prestiž) lektora a částečně také jméno firmy, která jej poskytuje. Jednoznačně se vyplatí ověřit si reference, nejlépe z blízkého okolí – osobní doporučení bývají nejspolehlivější. V případě firemního vzdělávání situaci usnadňuje také možnost konzultací s nadřízeným, případně se specialistou vzdělávání, jenž má ve větších firmách na starosti rozvojové programy zaměstnanců.

 

* E15: Vzhledem k tomu, že firmy jsou ostražitější při nabírání lidí, zvyšují se potřeby interního vzdělávání zaměstnanců. Do kterých znalostí zaměstnanců nejčastěji firmy investují?

            Záleží především na oboru podnikání dané firmy. V obecné rovině se dá říci, že firmy se čím dál tím více zaměřují na odborné znalosti, takzvané hard skills, a ty také přednostně podporují ve svých vzdělávacích programech. Následuje široká paleta měkkých dovedností – neboli soft skills, a pak speciální programy šité na míru dané firmy. Investice do jazykového vzdělávání se ve firmách v poslední době snížily a spíše se přesunuly do pozice poměrně oblíbeného benefitu, kdy si zaměstnanec vybírá ze širší nabídky. Je to dáno mimo jiné i faktem, že odpovídající jazykové znalosti firmy vyžadují již v rámci náboru nových lidí.