Garanti NÚV: Úloha garantů NÚV

e-learning: Role garantů NÚV v Národní soustavě kvalifikací

videoclip