Firmy jsou nespokojeny s absolventy, pomohla by jejich větší angažovanost v procesu vzdělávání

Zaměstnavatelé nejsou spokojeni s kvalitou a připraveností absolventů škol vstupujících na trh práce. Od vzdělávacích institucí očekávají hlubší specializaci a oborovou profilaci absolventů. Tu školy nenabízejí. Pomoci by mohla užší vzájemná spolupráce i finanční podpora neformálního vzdělávání od zaměstnavatelů.

celý článek