EVP 3 - 6/13

EVP3.jpg Dne 6.června 2013 se konalo 3. informační setkání k projektu NSK2.

Cílem porady bylo informovat účastníky projektu NSK2 o:

 • stavu projektu
 • postupu prací
 • změnách, ke kterým došlo v posledním "cyklu" výroby a využívání PK
 • problémech, které se v průběhu projektu řeší


Otázky, které je potřeba řešit:

 • Co se stane letos?
 • Co se musí stát do roku 2015?
 • Co asi zůstane nedořešené a bude se muset dodělávat po roce 2015?
 • S čím musíme okamžitě přestat?
 • Kdo jsou/měli by být  klíčoví partneři (institucionálně) a jaký je jejich přístup a role?
 • Kdo jsou/měli by být klíčoví lidé a jaký je jejich přístup a role?
 • Jak sdílíte informace uvnitř této (pracovní/procesní) skupiny? Co na tom ponechat a co změnit?
 • Jak sdílíte informace s ostatními skupinami? Co na tom ponechat a co změnit?
 • Až projekt NSK2 “skončí”, tak systém NSK “začne” - jakou vidíte budoucnost/roli “vaší” oblasti v systému NSK?
 • Chtěl/a byste Vy osobně na této budoucí roli nějak participovat? Je možné specifikovat jak například? (Všichni s výpravou souhlasili, nikdo se nechtěl zúčastnit)

EVP3_listecky.jpg