Další vzdělávání

logo_mfDnes.gif Mladá fronta DNES ,  21.2.2013,  (kah,red)  *** 33 794 volných míst, lidem chybí kvalifikace. 

V Česku je 585 809 nezaměstnaných, o jedno pracovní místo může usilovat až 120 lidí. Míra nezaměstnanosti roste i mezi čerstvými absolventy škol. Mnozí z nich nemohou nalézt uplatnění v oboru, který vystudovali. A pro práci v jiné profesi jim mnohdy chybí platný doklad, že mají požadované znalosti a dovednosti. Projekt Národní soustava kvalifikací se dlouhodobě zabývá situací na trhu práce, ve spolupráci se sektorovými radami monitoruje kvalifikační potřeby v jednotlivých oborech a díky propojení pracovních nabídek se vzdělávacími kurzy a profesními zkouškami na portálu www.vzdelavaniaprace.cz se je snaží naplňovat. Úspěšní absolventi profesní zkoušky získávají celostátně platný certifikát o kvalifikaci, který jim pomůže s uplatněním na trhu práce. „Zkouška je dobrou příležitostí, jak si doplnit znalosti, aniž by uchazeč musel znovu docházet do školy. Získaný doklad má navíc u zaměstnavatelů stejnou váhu jako například maturitní vysvědčení,“ říká Ivo Jupa, hlavní manažer projektu NSK2. 

Na portálu www.vzdelavaniaprace. cz návštěvníci najdou přehled více než 16 tisíc nabídek volných míst, je zde katalog kvalifikací doplněný o požadavky na jednotlivé profese. Na webu se mohou zájemci zaregistrovat ke kvalifikační zkoušce podle zvoleného oboru a lokality. Osloví příslušnou autorizovanou osobu pomocí formuláře a do 21 dnů dostanou pozvánku ke splnění zkoušky.