Česku hrozí odchod rakouských firem

WIFI_CZ_logo.jpg WIFI Czech Republic, srpen 2012  Praha – Interní analýzy rakouské hospodářské komory týkající se situace kvalifikovanosti pracovníků na českém trhu ukazují na znepokojivý trend. Až 2/3 všech rakouských firem působících v Čechách musí své zaměstnance draze a mnohokrát i opakovaně rekvalifikovat, protože si z předchozího učňovského studia přináší pro výkon povolání nedostatečnou výbavu. Nepříznivá situace panuje dlouhou dobu zvláště v učňovských oborech.     

Česká republika je jednou z posledních postkomunistických zemí, ve které zatím neproběhla výrazná reforma učňovského vzdělávacího systému. Jako příklad úspěšného nasazení změn lze oproti tomu uvést například Albánii nebo Maďarsko, kde dochází k reformě vzdělávacího systému se zaměřením na praxi. Veškeré odborné vzdělávání například v Rakousku je založeno na dvojstupňovitosti systému – nejprve získá student základní teoretické znalosti a poté praktické zkušenosti v rozšiřujících kurzech přímo na strojích, v dílnách, v restauracích, nebo na stavbách.

„Již delší dobu zaznamenáváme alarmující zprávy z prostředí rakouských firem, kterých na českém trhu působí přes 4500. Tyto společnosti si stěžují, že v Česku nenachází zaměstnance s potřebnou kvalifikací,“ upozorňuje na špatnou situaci na českém pracovním trhu z pobočky vzdělávací agentury rakouské hospodářské komory WIFI Martina Honsová. To by podle Honsové mohlo vést k vyšší nezaměstnanosti a ztrátě zájmu investorů o aktivity na českém trhu.

„Je pravděpodobné, že pokud se situace během následujících let nezmění, přesunou se investorské aktivity rakouských firem na východ, kde reforma učňovského školství probíhá,“ dodavá Martina Honsová ze společnosti WIFI.

Rakušané radí: Zaměřte se na praxi

„V Česku dlouhodobě chybí vzdělaní lidé v učňovských oborech. Je to především kvůli tomu, že tu panuje mylná představa o tom, že lidé s maturitou si vydělají více. Opak je však pravdou. Dobří řemeslníci si dokážou často vydělat až dvojnásobek průměrné mzdy,“ vysvětluje Tomáš Zdechovský, ředitel české pobočky rakouské vzdělávací agentury hospodářské komory WIFI.