Česká komora fitness

Vznikla na podzim 2011 jako reakce na existenci podobných profesních sdružení oboru fitness v zahraničí. ČKF se intenzivně podílí na tvorbě standardů fitness a tanečních profesí v rámci Národní soustavy kvalifikací a je partnerem Hospodářské komory fitness při zkouškách z profesních kvalifikací fitness.

celý článek