BusinessEurope: Letos a příští rok ztratí práci 10 mil. Evropanů

V letech 2009 a 2010 ztratí podle předpovědi Konfederace evropského podnikání BusinessEurope práci deset milionů Evropanů. Na pravidelném tripartitním sociálním summitu v Bruselu to řekl generální ředitel BusinessEurope Philippe de Buck s tím, že zaměstnavatelé proto žádají výraznější podporu vzdělání a flexibility pracovní síly. 

Evropští podnikatelé požadují od Evropské unie a národních vlád výraznější podporu vytváření pracovních míst a strukturální reformy pracovního trhu. "Firmám se musí pomoci při vytváření pracovních příležitostí, urychlit se musí strukturální reformy pracovního trhu a sociálního systému," uvedl de Buck.

Recese se podle jeho názoru blíží ke konci. Její dopady jsou však velmi citelné. "Do konce roku 2010 se sníží celkový objem investic v EU o 15 procent ve srovnání s rokem 2008. Nezaměstnanost vzroste na 11 procent. Veřejný dluh dosáhne v EU v průměru 80 procent HDP. To jsou dramatická čísla," podotkl de Buck.

"Nacházíme se ve zlomovém momentu, kdy je postupně potřeba přecházet od krátkodobých protikrizových opatření k dlouhodobé 'Exit Strategy' udržitelnosti ekonomického růstu. Bez ní nejsou do budoucna udržitelné ani veřejné finance," upozornil Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR, který je členem BusinessEurope.

Svaz požaduje, aby byly vyhodnoceny dopady hospodářské recese na systém vzdělávání a byl přijat program změn k podpoře dalšího profesního vzdělávání. Je prý nutné dopracovat základ vzdělávacích programů celoživotního učení do podoby kompletní Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Zaměstnavatelé volají i po schválení nového zákona o vysokoškolském vzdělávání a zavedení státní maturity s povinnou matematikou.

29.10.2009   ČTK Praha