Budoucnost je ve znalostech a dovednostech – NSK

Národní soustava kvalifikací definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech. Jak NSK u nás vznikala a v jakém je dnes stádiu jsem si povídala s Jiřím Strádalem, hlavním metodikem projektu NSK2.

celý článek