Autorizující orgán

Je ústřední správní úřad (zpravidla příslušné ministerstvo), který rozhoduje o přiznání statutu autorizované osoby žadateli na základě jeho písemné žádosti.

Příslušnost ústředních správních úřadů k autorizaci pro povolání uvádí příloha k zák. 179/2006 Sb.

zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání