Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: čtenářská gramotnost
‹‹      1 2 3 4

2010/12

7.12.2010 12:35:30 Velický Jan
Bulletin mění svou tvář. Od nynějška bude vycházet 4 x ročně a dočtete se v něm nejenom o činnosti NÚOV, ale také o dění přímo na školách, o tom, jaké problémy řeší regiony a jaký názor na ně mají organizace z oblasti školství a trhu práce. Doufáme, že Vás nová podoba čtvrtletníku zaujme a přivítáme také Vaše příspěvky či náměty. Přejeme inspirativní čtení.

Čtenářská gramotnost žáků středních odborných škol

7.12.2010 08:45:44 Velický Jan
Žáci téměř vůbec nečtou a někteří mají dokonce i na střední škole problém číst nahlas. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které proběhlo na jaře 2010 na pilotních školách zapojených do projektu Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Dotázaní pedagogové se proto snaží ve výuce jak v maturitních oborech, tak v oborech s výučním listem vzbudit u žáků zájem o četbu a o získání nových informací a rozvíjet tak jejich čtenářskou gramotnost, komunikativnost i schopnost vyjadřovat se a prezentovat své názory.

Pilotní školy

12.10.2009 14:36:17 Velický Jan
Do projektu Kurikulum S je zapojeno 27 pilotních středních odborných škol .
‹‹      1 2 3 4