Publikace

Publikace NÚV cílí na nejrůznější témata všeobecného a odborného vzdělávání, ale jsou to i analýzy trhu práce anebo odborné texty z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství.

‹‹   Předchozí   4 5 6 7 8 9 10   Následující   ››

ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: ZDRAVOTNICTVÍ

Paterová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2015. 37 stran.

 

ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: ZEMĚDĚLSTVÍ

Chomová P., Doležalová G., Trhlíková J., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2014. 39 stran.

 

ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: STAVEBNICTVÍ

Chomová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2013. 39 stran.

 

ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: SLUŽBY

Chomová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2013. 36 stran.

 

ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: OBCHOD

Chomová P., Doležalová G., Trhlíková J., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2014. 38 stran.

 

ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: ELEKTROTECHNIKA

Chomová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2014. 41 stran.

 

ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL A TRH PRÁCE: STROJÍRENSTVÍ

Chomová P., Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV, 2013. 39 stran.

 

Prvky ECVET a jejich využití v počátečním odborném vzdělávání na národní úrovni

Publikace vydaná v roce 2015 přibližuje Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání a přípravě (ECVET). Přináší konkrétní ukázky praktického využití ECVET podniky a školami zapojenými do projektu Pospolu. 

 

Nová závěrečná zkouška

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

 

Kaučuky, jejich zpracování a využití v průmyslu

Publikace vydaná v roce 2015 pro skupinu oborů 28 Technická chemie a chemie silikátů.

 
‹‹   Předchozí   4 5 6 7 8 9 10   Následující   ››