Bulletin Odborné vzdělávání

Bulletin Odborné vzdělávání vydával do konce roku 2011 Národní ústav odborného vzdělávání a byl určen všem zájemcům o aktuální informace z této oblasti.


Obsah: Aktuality z odborného vzdělávání, Co jsme zjistili (výsledky šetření a analýz NÚOV), Kraje a jejich školy, O čem se mluví, Ze zahraničí

Periodicita: Odborné vzdělávání vycházelo čtyřikrát ročně – vždy v březnu, červnu, říjnu a prosinci.

Cena: Zdarma
Náklad: 2 000 výtisků
Odpovědný redaktor: Do roku 2009 Vladimír Voznička, od roku 2010 Zoja Franklová
Historie: Vycházel od roku 1997 do roku 2011.

 

‹‹   Předchozí   1 2

2006/1-2

Kvalita odborného vzdělávání. Analýza učebních plánů v používaných vzdělávacích programech. Informace o činnosti Národního centra Europass ČR.

 
‹‹   Předchozí   1 2