Semináře

‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››

Základní principy dynamického vyšetření

seminář se koná 26.2.2013 v Praze

 

Specifika vzdělávání dětí a žáků s poruchami autistického spektra

Obsah semináře: poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS, poradenství a metodická pomoc pro klienty s PAS. Zařazování žáků s PAS do systému škol a školských zařízení, podmínky pro integraci žáků s PAS, spolupráce s rodinou žáka s PAS, metodika práce se žákem s PAS (strukturované učení, aplikovaná behaviorální terapie, výměnné komunikační strategie, atd.), typologie žáků s PAS, konkrétní příklady nácviků sociálních dovedností ve školním prostředí, metodika práce se žákem s PAS v jednotlivých vzdělávacích předmětech, atd.

 

Vedení skupiny pro děti s ADHD

seminář pořádaný jako součást projektu ESF RAMPS – VIP III. dne 19.3.2013 v Brně

 

Diferenciální diagnostika neurovývojových poruch

seminář pořádaný jako součást projektu ESF RAMPS – VIP III. dne 6.5.2013 v Brně

 

Seminář pro odborné poradenské pracovníky SVP

21.-22. 2. 2013  proběhne v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 vzdělávací seminář pro odborné poradenské pracovníky SVP. Tématem dvoudenního sebezkušenostního semináře je práce se třídou jako dynamickou skupinou.

 

Setkání vedoucích metodiků (PPP, SPC) a odborných pracovníků zřizovatele ŠPZ

dne 23. 1. 2013 od 10:30 v Pedagogicko - psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, 101 00, Praha 10

 

Setkání metodiků pro školní psychology a školní speciální pedagogy

pořádané jako součást projektu ESF RAMPS – VIP III. dne 22. 1. 2013 od 9.30 do 15.00 v NÚV (bývalé IPPP), Novoborská 372, 190 00 Praha 9

 

Vzdělávání školních psychologů

27.4.2012 Novoborská 372/8 , 190 00 Praha 9

 

Koordinační schůzka pro začínající vedoucí metodiky

25.4.2012 Poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha

 

Vzdělávání školních psychologů

5.4.2012 Novoborská 372/8 , 190 00 Praha 9

 

Jednání metodiků zapojených do projektu RAMPS - VIP III

7.3.2012 Novoborská 372/8 , 190 00 Praha 9

 

Pozvánka na on-line webináře na Metodickém portálu RVP.CZ

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››