Semináře

‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››

Konference Národní soustava kvalifikací a autorizované osoby

Materiály z konference pro autorizované osoby 7. 10. 2014 v hotelu Pyramida.

 

21. ročník semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2014

KVALIFIKACE – VZDĚLÁVÁNÍ – ZAMĚSTNANOST - KONKURENCESCHOPNOST (23. – 24. 4. 2014)

 

Školení pro zájemce o certifikaci programů primární prevence

_6728972409.jpg Ve středu 2. září 2015 se v čase od 9:30 do 16:00 uskuteční školení pro zájemce o posouzení odborné způsobilosti programů školské primární prevence rizikového chování. Školení poskytne detaily o procesu hodnocení kvality a budou na něm představeny a probírány jednotlivé Standardy odborné způsobilosti. Prostor bude i na Vaše případné otázky. Školení je pro účastníky zdarma. Lektorkami jsou spoluautorky standardů a certifikátorky PhDr. Lenka Skácelová a PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

 

Koncem března se v Praze sejdou experti na testování v cizích jazycích

Pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy a Evropské komise se 26. – 28. 3. 2014 uskuteční v Praze seminář, kde budou pozvaní experti seznámeni s principy správného jazykového testování ve vztahu ke Společnému evropského referenčnímu rámci pro jazyky.

 

Mezinárodní seminář ECVET v Praze

Hledá Vaše škola zahraniční partnery pro výměnné pobyty žáků a učitelů? Organizuje Vaše firma stáže pro žáky či učitele SOŠ a SOU? Chcete se dozvědět, jak můžete zvýšit kvalitu stáží? Přijďte na mezinárodní seminář a seznamte se s principy ECVET!

 

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v prosinci 2013 a lednu 2014

Metodický portál RVP.cz nabízí i v listopadu svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

 

workshopy evaluačních nástrojů

ano.jpg Národní ústav pro vzdělávání zve zájemce na workshopy evaluačních nástrojů, které byly vyvinuty v národním projektu Cesta ke kvalitě.

 

Seminář pro editory jednotných zadání

seminarg.jpg Na půdě ministerstva školství se 25. června uskutečnil seminář pro pedagogy a pracovníky Národního ústavu pro vzdělávání, kteří budou jako editoři připravovat jednotná zadání závěrečných zkoušek ve školním roce 2013/2014.

 

CENTRES – pilotní aktivita České republiky začala 13. 5. 2013

Getting_high_by_Laima_Grigone_1.jpg NÚV odstartoval pilotní aktivitu v rámci projektu CENTRES dne 13. 5. 2013. Pilotní e-learningový program obsahuje tři moduly: „Úvod do kreativního vyučování a podnikání“, „Kariérové poradenství ve školách jako kreativní proces“ a „Fiktivní firma“.

 

Pozvánka na seminář Jak zefektivnit spolupráci škol a podniků (Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání)

Zveme Vás na seminář pořádaný v rámci projektu Pospolu s názvem " Jak zefektivnit spolupráci škol a podniků  (Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání (ECVET)", který se koná ve dnech 27. - 29. 5. 2013 v Praze v SOU Gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, 198 00 Praha 9. Seminář se zahraniční účastí je určen pro zástupce škol a zaměstnavatelů, kteří mají navázanou spolupráci, a jeho cílem je poradit účastníkům, jak spolupracovat lépe a efektivněji s pomocí ECVET.

 

Celostátní seminář Celoživotní učení 2013

V Domě kultury v Kroměříži se ve dnech 15. a 16. května 2013 koná celostátní seminář o odborném vzdělávání.

 

Seminář o nové struktuře dokumentů Europassu

NCE ČR Vás zve na seminář „Europass a další evropské sítě na podporu mobility“ . Představíme Vám novinky ve struktuře dokumentů Europassu . Seminář se bude také věnovat informacím a aktualitám v rámci vybraných evropských sítí podporujících mobilitu, které působí v rámci České republiky. Vystoupí zde zástupci sítí EURES, Eurodesk, Euroguidance . Seminář se koná 9. 4. 2013 od 10,15 v Evropském domě , Praha 1. 

 

workshopy evaluačních nástrojů

AE01a.jpg Národní ústav pro vzdělávání zve zájemce na workshopy evaluačních nástrojů, které byly vyvinuty v národním projektu Cesta ke kvalitě.

 

Supervize - nutnost nebo nadstandard v poradenské praxi?

Supervize, jako odborná podpora osobnostního i profesního rozvoje, je jednou z forem jak předcházet pocitům vyhoření a zvyšovat své odborné kompetence. Cílem semináře je seznámit účastníky s pojetím supervize v pomáhajících profesích. Vysvětlit strukturu supervizního procesu, druhy supervize, možnosti supervize – včetně rozmanitosti témat obsahu supervize. Vyložit principy supervize s využitím zkušeností z terénu. Součástí programu bude ukázka praktické supervize ve skupinách a diskuse o možnosti aplikace v praxi.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››